PŘEDNOSTI V PŘEDMOSTÍ

U NÁS TO DĚTEM JDE HLADCE VE ŠKOLCE I NA ZÁKLADCE.

1 ŠKOLA + 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

DVĚ LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody (svoz dětí zajišt'ujeme).

Konec školního roku a vysvědčení

čekají nás prázdniny

VEDENÍ ŠKOLY

Máte problém, dotaz, prosbu?

Mgr. Bc. Věra Václavíčková

Ředitelka školy.

Mgr. Helena Navrátilová

Zástupce ředitele pro I. stupeň.

pí. Alena Bendová

Koordinátor školských a mimoškolských činností.

pí. Eva Pelíšková

Vedoucí učitelka MŠ Čekyně.

Mgr. Ivana Fikarová

Statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele pro II. stupeň, zástupce ředitele SVČ.

Ing. Jitka Zapadlová

Finanční referent.

Bc. Barbora Krybusová

Vedoucí učitelka MŠ Pod Skalkou.

Mgr. Dagmar Janků

Vedoucí učitelka Mš Vinary.

UČITELÉ ZŠ

ASISTENTI PEDAGOGA

ŽÁCI ZŠ

VYCHOVATELÉ ŠD