Informace rodičům MŠ Vinary

Vážení rodiče, 

 

informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých k 1. 9. 2018 se uskuteční ve středu 29. 8. 2018 v 15.00 v MŠ Vinary.
Získáte základní a praktické informace ke vstupu dítěte do MŠ a s třídními učitelkami se dohodnete na termínu nástupu a zvoleném způsobu adaptace Vašeho dítěte.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Vinary