Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Změna pokladních hodin SVČ

Změna pokladních hodin SVČ čtvrtek a pátek (18-19.10)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení o úpravě provozu školy

Školská rada schválila návrh vedení školy, který upravuje provoz školy

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace k časovému harmonogramu stravování žáků 1. stupně po 5. vyučovací hodině

Vážení rodiče, vzhledem k velkému množství dětí, které končí 5. vyučovací hodinou (12.35) a následně jdou na oběd, jsme museli domluvit následující rozvrh příchodu dětí do školní jídelny. Nejprve jdou na oběd žáci, kteří dojíždějí a ti kteří nechodí do školní družiny. Teprve po 13.00 hodině se na oběd dostanou děti ze školní družiny. Proto vás žádáme o trpělivost a v případě, že si své dítě vyzvedáváte v tomto čase, učiňte tak…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na pečení a zdobení perníčků

Zveme všechny dobrovolníky z řad rodičů a přátel školy na pečení perníčků na 21. ročník Putování po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na putování Po stopách lovců mamutů

Zveme Vás na 21. ročník historicko-přírodovědeckého putování Po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Diskuse k plánované změně začátku a konce vyučování na ZŠ J.A Komenského

Dne 4. 10. 2018 v 16.00h budou mít rodiče možnost vyjádřit se k plánované úpravě začátku a konce vyučování na naší škole.  Z dotazníkového šetření vyplynuly nové podněty, které bychom s rodiči chtěli prodiskutovat. Vedení školy na tomto setkání předloží připravené návrhy řešení situace dojíždějících žáků.  Setkání proběhne v učebně třídy IX. B (na chodbě u ředitelny). Zveme všechny, kteří mají zájem o řešení této situace.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE