PLÁNY

DatumAkce
3.Slavnostní zahájení školního roku 8.00 – 9.00
8.30 – Slavnostní zahájení pro první ročník
10.30 – 16.00 – činnost školní družiny
10.30 – 13.00 oběd
4.Třídnické práce – ukončení výuky po celý týden dle organizace 1. školního týdne (viz web)
5.Rozdání učebnic, třídnické práce
6.Výuka podle rozvrhů – bez odpoledního vyučování
Seznamovací pobyt šesťáků ve škole – nocleh
15.30 Schůze členů Komenia
7.6. třídy – Beseda s přerovskými hasiči – Atlas
12.Od 15.30 do 17.00 Zápis do zájmových útvarů SVČ
13.Výlet pro nejlepší sběrače – Macocha
16.00 Třídní schůzky, 16.30 setkání nových členů Koménia v učebně IX.B
22.Projekt Den bez aut
25.Burza škol pro žáky 9. tříd
26.Evropský den jazyků
28.Státní svátek – Den české státnosti
1.

Zahájení činnosti kroužků SVČ i činnosti školních kroužků

Šablony – doučování, zahájení cyklu (říjen – únor 2019)

2.

Knihovna II.L – beseda

Fotografování prváků, cena 200Kč, od 8.00

3.

Knihovna III.C – 10.00

Knihovna II.C – 9.00

4.

16.00 diskuse vedení s rodiči na téma úprava začátku a konce vyučování, v učebně IX.B

Mezinárodní den zvířat

5.-6.Komunální volby
8.-9.

Pečení perníčků ve cvičné kuchyňce vždy od 8.30

– pomoc ze strany rodičů a členů O.s. Komenia (dle domluvy)

10.-11.Zdobení perníků od 8.30 – pomoc ze strany rodičů a členů O.s. Komenia (dle domluvy)
12.Koncert Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně – Milníky afroamerické hudby, pro žáky 8. ročníku
13.21. ročník – Putování po stopách lovců mamutů
20.Den stromů – projekt
28.Den vzniku samostatného československého státu – projekt Dočkal
29.-30.Podzimní prázdniny
31.

Začátek přípravy akce Ve štrůdlu na štrúdl

IV.A – 8.00 – 11.30 Dopravní výchova, DDM Atlas

DOTACE

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního rokupondělí 3. září 2018
Konec školního rokupátek 28. června 2019
Podzimní prázdninypondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdninysobota 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019
Jednodenní pololetní prázdninypátek 1. února 2019
Jarní prázdniny18. 2. – 24. 2. 2019

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada má s účinností od 1. 3. 2018 šest členů. Funkční období je tříleté od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2021. Členství ve školské radě je čestné a zaniká uplynutím funkčního období. Ve své činnosti se školská rada řídí ustanovením § 168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
Na základě volebního řádu proběhly ve škole řádné volby členů školské rady. Třetinu (dva zástupce) volili pedagogičtí pracovníci školy přímou volbou, druhou třetinu (dva zástupce) volili zákonní zástupci nezletilých žáků, třetí třetinu (dva zástupce) členů školské rady jmenoval zřizovatel školy – Statutární město Přerov.

Záznamy z jednání a ostaní dokumenty na stažení ZDE

ZA RODIČE

Bc. Petra Trlidová, Dis.

Pí. Alena Macourková

ZA ZŘIZOVATELE

Mgr. Marie Plánková

Mgr. Michal Stoupa

ZA ŠKOLU

Mgr. Barbora Složilová

Mgr. Ivana Fikarová

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Dokumentech ke stažení může stáhnout:

  • Dokumenty k hospodaření MŠ a ZŠ
  • Školní řád a ŠVP
  • Veřejné zakázky
  • Dotace
  • Úřední deska
  • Plány 
Copyright © 2018 zsjakprerov