VŠECHNY ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Oznámení o úpravě provozu školy

Školská rada schválila návrh vedení školy, který upravuje provoz školy

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace k časovému harmonogramu stravování žáků 1. stupně po 5. vyučovací hodině

Vážení rodiče, vzhledem k velkému množství dětí, které končí 5. vyučovací hodinou (12.35) a následně jdou na oběd, jsme museli domluvit následující rozvrh příchodu dětí do školní jídelny. Nejprve jdou na oběd žáci, kteří dojíždějí a ti kteří nechodí do školní družiny. Teprve po 13.00 hodině se na oběd dostanou děti ze školní družiny. Proto vás žádáme o trpělivost a v případě, že si své dítě vyzvedáváte v tomto čase, učiňte tak…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Canisterapie

Dne 18.9. 2018 navštívil třídy 3.A a 3.B pan Vladimír Došek se dvěma canisterapeutickými fenkami.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na pečení a zdobení perníčků

Zveme všechny dobrovolníky z řad rodičů a přátel školy na pečení perníčků na 21. ročník Putování po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Pozvánka na putování Po stopách lovců mamutů

Zveme Vás na 21. ročník historicko-přírodovědeckého putování Po stopách lovců mamutů.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Anglické divadlo se povedlo

U příležitosti Evropského dne jazyků zavítala minulý týden do naší školy mezinárodní divadelní společnost The Bear Theatre, která zábavnou formou podporuje výuku angličtiny. Většina herců jsou rodilí mluvčí, kteří dovedně zapojili mladé diváky do hry. Všechna představení byla odehrána pouze v anglickém jazyce, žáci si tak mohli ověřit své znalosti angličtiny v praxi.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Diskuse k plánované změně začátku a konce vyučování na ZŠ J.A Komenského

Dne 4. 10. 2018 v 16.00h budou mít rodiče možnost vyjádřit se k plánované úpravě začátku a konce vyučování na naší škole.  Z dotazníkového šetření vyplynuly nové podněty, které bychom s rodiči chtěli prodiskutovat. Vedení školy na tomto setkání předloží připravené návrhy řešení situace dojíždějících žáků.  Setkání proběhne v učebně třídy IX. B (na chodbě u ředitelny). Zveme všechny, kteří mají zájem o řešení této situace.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení pro rodiče

Z důvodu poskytnutí prostor naší školy pro konání komunálních voleb bude v pátek 5. 10. 2018 ukončeno vyučování v 11.30h pro žáky V.A, V.B, VII.A a VIII.B. Ostatní třídy 1. stupně končí dle řádného rozvrhu. Žáci 2. stupně končí vyučování odchodem na oběd: 6.třídy  ve 12.35h 7.B ve 12.45h 8.A ve 12.50h 9. třídy ve 13.00h Pro žáky 2. stupně bude až do 14.00h k dispozici školní klubovna. Jídelna bude v provozu od 11.30 do…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ
Copyright © 2018 zsjakprerov