Soutěž ve čtení německých textů

Slezská univerzita v Opavě uspořádala dne 11. 2. 2020 pro žáky základních a středních škol soutěž ve čtení a dramatizaci německých textů. Z naší školy využil tuto nabídku žák 9. B třídy Jakub Petrišče. S básni Verschwunden od Mustafa Haikala získal z 21 soutěžících 1. místo. Gratulujeme!

U soutěžících porota hodnotila kromě správné výslovnosti také interpretaci, výraz a techniku čtení. Jakubovi přejeme, ať ho němčina provází nadále a plní se mu jeho sny

p.uč. Eva Floreková