ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Konzultace

Vážení rodiče,
od pondělí 8. června realizujeme pro žáky 6. – 9. ročníků vzdělávací a socializační aktivity v souladu s doporučením MŠMT, které jsou dobrovolné.

 

Vstup do budovy bude umožněn pouze po předání čestného prohlášení.

Skupiny žáků jsou maximálně 15 – členné a žáci se mohou pohybovat ve  vymezených prostorách školy za přísných hygienických opatření stanovených pokynem MŠMT.

Konzultace budou probíhat takto:

  • Pondělí 8., 15. a 22. 6. žáci šestých ročníků
  • Úterý 9., 16. a 23. 6. žáci osmých ročníků
  • Středa 10., 17. a 24. 6. žáci sedmých ročníků
  • Čtvrtek 18. a 25. 6. žáci devátých ročníků

 

Aktivity probíhají od 7. 30 do cca 11 hodin. Přesný harmonogram Vám po přihlášení zašlou třídní učitelé.

Obědy pro žáky nejsou zajištěny.

V případě zájmu Vašeho dítěte o individuální konzultace se prosím obraťte prostřednictvím e- mailu na konkrétního vyučujícího.

Na konzultace můžete přihlásit dítě elektronickým zasláním přihlášky na e-mail info@zsjakprerov.cz a to nejpozději do čtvrtka 4. 6. do 12 hodin a odevzdání čestného prohlášení při vstupu do školy v den konání.

 

Přihláška na stažení ZDE, čestné prohlášení si můžete stáhnout ZDE