Adapťák

Letos strávili naši šesťáci společný den v Hostýnských vrších. Ráno vyrazili vlakem směr Bystřice pod Hostýnem a odtud vystoupali na svatý Hostýn, který se nachází ve výšce 735 n. m. a je význačným poutním místem Moravy s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie. Po návštěvě kostela, prošli křížovou cestou Dušana Jurkoviče a prohlédli si větrnou elektrárnu. Malým zklamáním byla zavřená místní rozhledna. Po obědě a nákupech ve stáncích přišel čas povyprávět si s novými spolužáky a odpočinout si před zpáteční cestou. Ta vedla z kopce, byla tedy místy nebezpečná, ale všichni ji zdolali na výbornou.

Trochu znaveni nezvykle teplým počasím se později odpoledne rozcházely děti do svých domovů. Ovšem s dobrou náladou a s chutí do školní práce, která je čeká. Brzy určitě přijde den, který opět strávíme na nějakém zajímavém místě mimo školní budovu!