ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Adventní Vídeň

Ve čtvrtek 12. prosince se žáci druhého stupně a někteří žáci prvního stupně se svými rodiči zúčastnili zájezdu do vánoční Vídně. Ač jsme se všichni báli dlouhé cesty a mrazivého počasí,
všechno vyšlo zcela ideálně. Teplota se celý den pohybovala mírně nad nulou a cesta uběhla opravdu rychle. S panem průvodcem jsme navštívili architektonický skvost Vídně, prohlédli
jsme si náměstí s katedrálou sv. Štěpána, ohřáli se v  Uměleckohistorickém muzeu a na závěr jsme stihli i vánoční trhy. Celou prohlídku města nám i včetně různých zajímavostí poutavě
komentoval pan průvodce. Celý zájezd předčil naše očekávání. Ve Vídni se nám moc líbilo a doufáme, že se zájezd uskuteční i příští rok.