ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Aktualizace mimořádných opatření

Vážení rodiče,

 

vzhledem k epidemiologické situaci a vyhlášení nouzového stavu k 5. 10. 2020 omezujeme na druhém stupni výuku hudební a tělesné výchovy.

Výuka v HV se zaměří na teorii a poslech, v TV vyučující upřednostní výuku ve venkovních prostorách formou vycházek.

V případě nepříznivého počasí zajistí učitel teoretickou výuku. Na prvním stupni probíhá vyučování bez omezení, totéž platí pro školní družinu.

Školní kroužky fungují s omezeným počtem žáků. Informace poskytnou vedoucí kroužků.