ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Čtenář

„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst.“

 

Citátem Carla Goldoniho Vás ve vestibulu školy přivítá práce našich žáků z 6. a 7. tříd, kteří v hodinách literární výchovy pracují na tom, aby porozuměli čtenému textu a skrze knihy poznali svět. Cestu k porozumění vidíme především v komplexním přístupu k tématu a rozvíjení čtenářské gramotnosti. Je důležité si uvědomit, že četba knih je smysluplná a po dočtení knihy pro nás příběh nemusí přestat existovat. Naši žáci s přečtenou knihou aktivně pracují, nestačí jim říct, o čem kniha byla. Zamýšlí se nad ní jako celkem i nad jejími jednotlivými částmi. Druhou část vystavené práce žáků tvoří jejich komiksové zpracování básní a bájí. Báseň vyjádřenou verši a báje psané v próze, ty si představí každý, dát jim rozměr v komiksu, to je výzva. Této výzvy se žáci chopili s chutí a nadšením a jejím výsledkem jsou originální díla.

 

Pevně veříme, že se práce s čteným textem bude žákům dařit i nadále.