ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek dne 21. března 2019 se konalo na ZŠ J. A. Komenského Přerov – Předmostí Krajské kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se ho 28 soutěžících z pěti okresů Olomouckého kraje. Vítězem se stal a do celostátního kola postupuje Martin Málek z Gymnázia Čajkovského Olomouc, 2. místo obsadil Jan Flajšar z Gymnázia Olomouc Hejčín a na 3. místě se umístil Petr Kubalík z Gymnázia Šternberk.
Téma letošního ročníku bylo Cesty jako tepny civilizace.
Ceny pro všechny soutěžící věnovaly KÚ Olomouc – odbor školství a mládeže a SVČ Atlas a Bios Přerov.
Děkujeme vedení ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí, všem pedagogickým pracovníkům a žákům za spolupráci.

Organizátoři soutěže.