ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Diplom kroužku Výtvarné činnosti Střediska volného času

V březnu 2020 se děti zájmového kroužku Výtvarné činnosti Střediska volného času pod vedením paní učitelky Renaty Ordáňové zúčastnily soutěže

„Namaluj přírodu“. Soutěž pořádalo Středisko volného času Atlas a Bios v Přerově.

 

Děti získaly krásné druhé místo ve skupinové práci ve 4. Kategorii.
Gratulujeme!