ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Diskuse k plánované změně začátku a konce vyučování na ZŠ J.A Komenského

Dne 4. 10. 2018 v 16.00h budou mít rodiče možnost vyjádřit se k plánované úpravě začátku a konce vyučování na naší škole.  Z dotazníkového šetření vyplynuly nové podněty, které bychom s rodiči chtěli prodiskutovat. Vedení školy na tomto setkání předloží připravené návrhy řešení situace dojíždějících žáků.  Setkání proběhne v učebně třídy IX. B (na chodbě u ředitelny).

Zveme všechny, kteří mají zájem o řešení této situace.