Dokumenty k zápisu a přijetí žáka

Na stránky TISKOPISY PRO RODIČE byly přidány tyto dokumenty pro rodiče budoucích žáků:

– Žádost o přijetí žáka

– Žádost o odklad povinné školní docházky

– Zápisní list do 1. ročníku