ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Důležité – Podpora stávky

Vážení rodiče,
dne 6. listopadu podpoří pedagogičtí pracovníci ZŠ J.A.Komenského stávku učitelů. Rozhodli jsme se tak na základě neutěšené situace ve školství, která se stále prohlubuje. Chceme tímto upozornit veřejnost a apelovat na vládu, aby řešila stávající problémy. Tento den budeme vaše děti ve škole pouze hlídat. Jedním z hlavních důvodů stávky je nedodržený slib vlády, který se týká navýšení platů pracovníků ve školství. Díky nízkému ohodnocení pedagogických pracovníků ubývá kvalitních odborníků, kteří by vedli výuku na požadované úrovni. Hmatatelně se již školství  potýká s nedostatkem učitelů zejména přírodovědných předmětů. Tato situace se letos dotkla už i naší školy. Dalším významným nevyřešeným problémem, který nesmírně zatížil pedagogy a celé školství, je špatně nastavená inkluze. Chceme, aby byla tato oblast znovu přehodnocena a uzpůsobena tak, aby na ni nedoplácela většinová populace.

Naší formou protestu vás chceme upozornit na to, že se ze školství může vyvinout instituce hlídající děti, která jim nedokáže zajistit kvalitní vzdělání.