ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Evropský den jazyků

Ve čtvrtek 26.9. 2019 jsme oslavili Evropský den jazyků, den kdy se Evropa zaměřuje na podporu učení se cizím jazykům.
Na naši škole máme možnost učit se anglicky už od prvního ročníku, na druhém stupni si pak žáci mohou vybrat z německého, ruského nebo španělského jazyka.

 

A jak konkrétně vypadal Evropský den jazyků na naší škole?
Žáci devátých ročníků navštívili třídy prvního stupně, kde hravou formou předávali své vědomosti a dovednosti z anglického jazyka dětem, které se s angličtinou teprve se seznamují.
Skupinky žáků z německého a španělského jazyka si připravily interaktivní program pro žáky pátých a šestých ročníků.
Dětem ve třídě se připravené projekty velmi líbily a všech činností se aktivně účastnily.

 

Další aktivitou byl jazykový kvíz pro druhý stupeň, ve kterém zvítězili Jakub Petrišče z 9.b za německý kvíz a Anna Klempárová ze 7.b za anglický kvíz.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se zúčastnili tohoto jazykového projektu, který má za cíl motivovat žáky k učení se cizím jazykům.