ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Exkurze – Doubravský dvůr

Ve středu 8.10. se děti z 1. A a 2.A vydaly na farmu – Doubravský dvůr. Děti se na statku seznámily se zvířaty, které poskytují mléko ( krávy, ovce , kozy). Nahlédly do kuchyně, kde se vaří pro krávy. Dozvěděly se, čím se krmí telátka a krávy. Navštívily dojírnu, kde se dozvěděly, proč je mléko pro člověka důležité a co se z něho vyrábí. Exkurze byla pro nás všechny velice přínosná. Některé děti v životě neviděly na vlastní oči zemědělskou farmu, a tak se nám podařilo krásně propojit učivo s běžným životem.