ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Hasík

V pátek 29. 3. 2019 se žáci 2.tříd zúčastnili preventivního programu Hasičského sboru z Přerova. Akce Hasik seznámila děti s nebezpečím vzniku požárů, se způsobem ochrany zdraví a života při těchto požárech a také s náročnou prací hasičů a jejich vybavením.

Žáky téma velmi zaujalo a aktivně se zapojovali do všech připravených činností.