Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Nový Výkaz péče o dítě

Nový výkaz si můžete stáhnout ZDE   Další informace na stránkách ČSSZ (nebo přes odkaz ZDE)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Vrácení knih do Městské knihovny

Městská knihovna – pobočka Předmostí, žádá žáky naší školy, aby vypůjčené knihy vrátili do konce měsíce června 2020.   Aktuální (dočasná) výpůjční doba je tato: Úterý    8.00 – 12.00        13.00 – 17.00 hod Pátek    8.00 – 12.00        13.00 – 17.00 hod Ostatní dny je pobočka v Předmostí dočasně uzavřená.   Pro bližší informace k provozu a režimu knihovny klikněte ZDE (přidat odkaz na MěK https://www.knihovnaprerov.cz/).

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Otevření zájmových kroužků 2019/2020

Vstup do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, vstup bokem

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Obnovení provozu Střediska volného času při ZŠ JAK Přerov-Předmostí

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020     OBNOVENÍ PROVOZU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU PŘI ZŠ JAK PŘEROV-PŘEDMOSTÍ OD 11. KVĚTNA 2020, A TO V SOULADU S USNENSENÍM VLÁDY č. 491 ZE DNE 30. DUBNA 2020   13.5. 2020 – kroužek VÝTVARNÉ ČINNOSTI ( 13.00 – 16.00) 18.5. – 22.5. 2020 – VŠECHNY KROUŽKY SVČ (přesný časový harmonogram na stránkách školy do 15.5.2020)…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích a zájmových aktivit

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o možnosti účastnit se vzdělávacích a zájmových aktivit   Vážení rodiče, na základě dokumentu MŠMT, doporučení KHS Olomouc a zřizovatele ZŠ v Přerově otevíráme ZŠ pro žáky prvního stupně k 25. 5. 2020. Níže uvádíme organizační, technické a personální podmínky školy. 1) Příjem žáků 1. – 5. ročníku Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020,…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Provoz Mateřské školy Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, Čekyně a Vinary do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. 5. 2020.     Souhlas s podmínkami MŠ si můžete stáhnout ZDE, Podmínky viz. níže Čestné prohlášení s můžete stáhnout ZDE     Upozornění Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.   Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvemš kolství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace k přijímacím zkouškám pro žáky 9.ročníku a zájemce o studiu na víceletém gymnáziu

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY A VÍCELETÁ GYMNÁZIA V ROCE 2020   Termíny: žáci 9 ročníku (čtyřleté maturitní obory) – 8. červen 2020 Žáci 5. a 7. ročníku (víceletá gymnázia) – 9. červen 2020   „Ministerstvo připravilo také podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Tisková zpráva Magistrátu města Přerova ohledně otevření MŠ a ZŠ

Tiskovou zprávu Magistrátu města Přerova si můžete přečíst ZDE

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE