Vítejte na stránkách

Základní školy Jana Amose Komenského

a Mateřské školy, Přerov-Předmostí, Hranická 14

AKTUALITY

Uzavření mateřských školek od 19.3.2020

Vážení rodiče,   dne 18. 3. 2020 bylo na jednání Krizového štábu města Přerova rozhodnuto o uzavření mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem z důvodu nebezpečí šíření koronavirové infekce, a to s výjimkou MŠ Dvořákova. MŠ Dvořákova bude plnit funkci záchytné MŠ pro děti z ostatních MŠ zřizovaných městem Přerovem.   Mateřské školy budou uzavřeny od 19. 3. 2020 do odvolání.   Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Školní sběr

Žádáme rodiče, aby do sběrných dvorů nenosili školní sběr. Sběrné dvory jsou od od 17.3. do 24.3. do 6 hodin UZAVŘENY!

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Dočasné omezení provozu MŠ

Vážení rodiče, v návaznosti na zasedání krizového štábu města dne 16. 3. 2020 sdělujeme následující:   S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola. Z našich MŠ se přerušuje provoz MŠ Vinary a MŠ Čekyně.     Děti zaměstnaných rodičů mají možnost docházet…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace o platbě školného pro MŠ

Rodiče dětí  z MŠ, kteří ještě neuhradili školné za měsíc BŘEZEN, mají možnost bezhotovostní úhrady: číslo účtu – 9437831/0100 (KB) do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ – NUTNÉ! do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ : kód mateřské školy: 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí 02 pro MŠ Vinary 03 pro MŠ Čekyně datum narození dítěte ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016) (příklad…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace pro rodiče MŠ Vinary

Aktuální informace pro rodiče:  MŠ je v provozu.  Prosíme o spolupráci při plnění rozhodnutí nadřízených orgánů.  Na základě doporučení Magistrátu města Přerova nebudeme s platností od 16.3.2020 přijímat do kolektivu děti se   zjevnými respiračními obtížemi (rýma, kašel, teplota). Děkujeme za pochopení.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace pro rodiče MŠ Předmostí

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a k mimořádným opatřením ČR ohledně koronaviru Vás žádáme o součinnost a ohleduplnost.   !!! POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE JAKÉKOLI ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (rýma, kašel a podobně nebo známky střevního či zažívacího problému), UČIŇTĚ OPATŘENÍ A NECHTE SVÉ DÍTĚ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU NA VYLÉČENÍ DOMA !!!   Pro zdravé děti, které nepřišly do kontaktu s rizikovými faktory, zůstává MŠ otevřena.  …

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

INFORMACE O ZRUŠENÍ VÝUKY NA STRÁNCE MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Klikněte na Mamuta vlevo nahoře nebo v těle příspěvku ( “Pokračovat ve čtení”) na link “ZDE”

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

MŠ Čekyně – Obousměrná uzavírka silnice Předmostí – Čekyně

Vážení rodiče, z důvodu výkopových prací v Čekyni – výstavby nové kanalizace – bude od 9. 3. 2020 uzavřena komunikace mezi Přerovem – Předmostím a Čekyní. Silnice nebude průjezdná v obou směrech a veškerá doprava bude odkloněna přes Žeravice. Stávající zastávka Čekyně škola (u kapličky) nebude bohužel obsluhována a náhradní bude až na konci Čekyně, kde není žádný chodník. Z těchto důvodů nelze zajistit bezpečnost dětí, a proto jsme nuceni…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

PROČ PRÁVĚ NAŠI ŠKOLU?

1 ŠKOLA, 3 ŠKOLKY

Děti si ve školce najdou kamarády i na celý život. Když potom spolu smí chodit do stejně školy, jejich pouta vzpomínek jsou věčná.

MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNY

Moderní učebny máme vybaveny chytrou technikou. Interaktivní tabule pomáhají našim dětem ve škole i školkách.

ODBORNÉ KROUŽKY

Pod vedením úspěšných sportovců i talentovaných učitelů můžete doma slýchávat, co Vaše dítě v oblíbeném kroužku dokázalo.

NAUČNÁ STEZKA

Naučnou stezkou za poznáním a relaxací provádí naši žáci dobrodruzi. Školní kopec i Malé Školní Muzeum Lovců Mamutů je našim pokladem.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kde jinde se může Vaše dítě naučit nebýt pirátem silnic a chodníků. Naše dopravní hřiště je skvělá příprava jak na sebe i ostatní dávat pozor.

TŘI LOKALITY

Základní i Mateřská Škola v centru sídliště s dobrou dostupností. Další dvě didaktické školky máme v blízkosti přírody.

GALERIE