ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Hodina moderní chemie

Ve středu 9. 6. proběhla na naší škole “Hodina moderní chemie” – vyučovací lekce pod vedením lektrorů z VŠCHT v Praze. Cílem hodiny bylo představit význam chemie v každodenním životě nás všech, od složitých výdobytků civilizace, jako jsou supravodivé materiály a rychlovlaky v Japonsku, až po něco tak obyčejného, jako je vanilková zmrzlina. A klidně může být třeba černé barvy… Žáci všech tříd, kde ukázková hodina proběhla, si ji užili doslova všemi smysly. Nezbývá než věřit, že studenti VŠCHT se na naší škole zase znovu objeví, aby pro chemii nadchli i další generaci dětí.
R. Oulehlová, vyučující chemie