ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace k časovému harmonogramu stravování žáků 1. stupně po 5. vyučovací hodině

Vážení rodiče,

vzhledem k velkému množství dětí, které končí 5. vyučovací hodinou (12.35) a následně jdou na
oběd, jsme museli domluvit následující rozvrh příchodu dětí do školní jídelny. Nejprve jdou na oběd
žáci, kteří dojíždějí a ti kteří nechodí do školní družiny. Teprve po 13.00 hodině se na oběd dostanou
děti ze školní družiny.

Proto vás žádáme o trpělivost a v případě, že si své dítě vyzvedáváte v tomto čase, učiňte tak až před půl druhou.

Děkujeme za pochopení.