ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace k otevření školy pro 1. a 2. ročník od 18. 11. 2020

Od 18. 11. bude obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd.

 

Pro vstup do budovy školy bude otevřen hlavní vchod A.

 

Rozvrh hodin zůstává stejný jako v období plavání 2. tříd. Hudební a tělesná výchova se nahradí jinými aktivitami.

 

Školní družina bude v provozu od 6,00 – 16,30 hod.

 

Školní jídelna bude v provozu. Žáci mají obědy přihlášeny. Od 18. 11. se vydávají obědy na čip, který zakoupíte v kanceláři školní jídelny.

 

Po celou dobu pobytu ve škole i v školní družině nosí žáci roušky. V logopedických třídách žáci roušky mít nemusí, jen ve společných prostorech.