ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace k provozu škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

příští týden obnovujeme provoz školy pro 1. stupeň v rotačním systému.

 

 • Od pondělí 12. 4. zahajují prezenční výuku třídy: 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 4. A, 5. C a 1. L, 2. L, ostatní pokračují v distanční výuce. Na žáky logopedických tříd, zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, se rotační systém výuky nevztahuje.
 • Od pondělí 19. 4. zahajují prezenční výuku třídy: 2. A, 2. B, 2. C, 4. B, 4. C, 5. A, 5. B a (1. L, 2. L), ostatní pokračují v distanční výuce.
 • Od 12. 4. bude v provozu Školní družina v běžném režimu pro žáky 1. – 4. tříd. Provoz ŠD pro žáky 5. tříd je z organizačních důvodů a zachování homogenity tříd dočasně zrušen.
 • Obědy pro žáky prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny.
 • Nošení roušek je povinné.
 • Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna pravidelným testováním 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek). Informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu TESTOVANI.EDU.CZ
 • Leták k testování pro žáky
 • Leták k testování pro rodiče
 • Nepřítomnost žáků na prezenční výuce omlouvá zákonný zástupce dle školního řádu.
 • Individuální konzultace probíhají nadále ve formátu jeden žák, jeden asistent a účastníci nepodléhají testování.

 

Instruktážní video k testování  – odkaz na YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

 

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

 

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

 

V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.

 

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu / ucpaný nos
 • bolest hlavy