ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace k provozu školy od 8. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR zakazuje od 1. 3. 2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ZŠ. Po uplynutí jarních prázdnin od 8. 3. bude probíhat pro tyto žáky distanční výuka.

 

Informace o ošetřovném najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.