ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace kariérové poradkyně

Budou probíhat prezentace SŠ pro žáky (podle zájmu SŠ)

zváni jsou zejména rodiče žáků 8. a 9. ročníků

  • čtvrtek 1. 11. 2018 v době od 16,00 do 17,00 – “Malá školní burza SŠ” – prezentace SŠ, 1. patro, pavilon C
  • středa 14. 11. 2018  Scholaris 2018 – přehlídka SŠ regionu,- v GJB a SPgŠ