Informace kariérové poradkyně

Budou probíhat prezentace SŠ pro žáky (podle zájmu SŠ)

zváni jsou zejména rodiče žáků 8. a 9. ročníků

  • čtvrtek 1. 11. 2018 v době od 16,00 do 17,00 – “Malá školní burza SŠ” – prezentace SŠ, 1. patro, pavilon C
  • středa 14. 11. 2018  Scholaris 2018 – přehlídka SŠ regionu,- v GJB a SPgŠ