Informace školní družiny

Školní družina informuje zákonné zástupce žáků letošních 1. – 4. tříd, kteří nejsou zařazeni od 25. 5. 2020 do školních skupin a mají zájem v příštím školním roce 2020/21 o školní družinu pro své dítě při ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Hranická 14, Přerov – Předmostí o podání zápisního lístku do družiny.

 

Zápisní lístky odevzdávejte prosím do 24. 6. 2020 na vrátnici školy nebo do venkovní schránky na budově školy. Zápisní lístky jsou k dispozici také na vrátnici školy.

 

Zápisní lístek si můžete stáhnout ZDE