ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace o průběhu vyučování v den voleb – 24.5.2019

Vyučování bude ukončeno takto:
11.30 hod. – V.A, V.B, VII.A a VIII.B

 

(od 11.00 – příprava učeben na volby– před odchodem upraví třídy. TU zapíší info o dřívějším ukončení rozvrhu do ŽK.
Třídy 1. stupně odcházejí postupně na oběd dle harmonogramu. Ukončení vyučování dle rozvrhu.

 

Příchod do jídelny s vyučujícím + vychovatelkou:
1. ročník – oběd 11.40
2. ročník – oběd 11.50
3. ročník – oběd 12.05
4. ročník – oběd 12.15

V.C – oběd 12.30

 

Třídy 2. stupně ukončí vyučování odchodem na oběd ve:
6. ročníku – oběd 12.35
VII.B – oběd 12.45 (odvádí Šnevajs)
VIII.A – oběd 12.50
9. ročník – oběd ve 13.00
(TU zapíší do ŽK) Na oběd žáky odvádí stávající učitelé dané hodiny. Pro žáky 2. stupně je až do 14.00 k dispozici
školní klub.