Informace pro rodiče žáků 9. ročníku a zájemců o studium na víceletém gymnáziu

Schůzka k přijímacímu řízení na SŠ se koná ve čtvrtek 6. 2. 2020 v 16.30 v učebně VIII.A (pavilon C, 1. patro, u jídelny).