ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku a zájemců o studium na víceletém gymnáziu

Schůzka k přijímacímu řízení na SŠ se koná ve čtvrtek 6. 2. 2020 v 16.30 v učebně VIII.A (pavilon C, 1. patro, u jídelny).