ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A ZÁJEMCE O STUDIUM NA VÍCELETÉM GYMNÁZIU

Informační schůzka pro zákonné zástupce se uskuteční v úterý 5. února v 16,30.
Účast všech je nutná!
Na základě sdělených údajů ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘIPRAVÍ PŘIHLÁŠKY.
Vyplněné přihlášky budou do 15. února předány žákům.
Zájemci o studium pak přihlášky doručí na střední školy individuálně do 1. března 2019.

 

Další informace k přijímacímu řízení
– Žáci mohou podat pro první kolo 2 přihlášky (bez určení pořadí zájmu).
– Přihlášky mohou podávat i ti, kteří se hlásili na obory s uměleckým zaměřením.
– Pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou se konají jednotné přijímací zkoušky z M a ČJ
(duben 2019) – ukázky testů najdete na https://www.cermat.cz/
– Konkrétní požadavky hledejte na webových stránkách jednotlivých středních škol.