ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Lyžařský výcvikový kurz

V letošním roce se pro velký zájem konaly dva kurzy lyžařského výcviku. První termín byl od 6. do 10. ledna a druhý v datu od 10. až 14. února. Oba kurzy se uskutečnily ve SKI
areálu Bílá s ubytováním hned naproti svahu a zúčastnilo se jich 67 dětí od 6. po 9. třídu. Děti byly rozděleny do několika družstev podle výkonnosti a zkušeností. Do programu lyžařského
kurzu bylo zařazeno i večerní lyžování, kterého se mohly děti zúčastnit, ale také jedna odpolední procházka pro odpočinek od každodenního lyžování. Děkujeme žákům za hladký průběh lyžařských kurzů a budeme se těšit na další rok!