ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Malujeme kalendář města Přerova

Během zimních měsíců ledna a února 2020 se naši žáci 6. – 9. ročníků podíleli na velmi zajímavém projektu, který připravil Magistrát města Přerova. Jak bývá zvykem, město Přerov vydává každoročně několik typů kalendářů, kde jsou různými technologiemi a technikami zachycena nejzajímavější místa Přerova i jeho bezprostředního okolí. Letos jsme jako škola byli osloveni s   nápadem, že obrázky do kalendáře pro rok 2021 by mohli vytvořit žáci základních škol. Nápad se nám líbil a tuto výzvu jsme s nadšením přijali. Zadání bylo nelehké, ale o to zajímavější. Každá škola, která se výzvy zúčastnila, dostala přiděleno 10 konkretních míst, která byla zařazena do jednotlivých ročních období. Nám přidělená témata byla: budova naší školy, sídliště Předmostí, hřiště v Předmostí, informační centrum Památníků lovců mamutů nebo mamutík Tom, Parter v parku Michalov, otužilci v Bečvě, celkový pohled na hradby, náměstí T.G.M. s budovou patřící k magistrátu, vlakové nádraží a jako poslední padl výběr na vesničku Popovice nebo Vinary.

 

Této výzvy se s plným nasazením zúčastnili všichni žáci druhého stupně. Vzhledem k tématům, která směřovala více méně do plenéru, do krajinomalby a vyžadovala zvládnutí i dosud nevyzkoušených či pro školní vzdělávaní netradičních kresebných a malířských technik – např. práce s akvarelovými pastelkami, považuji výsledné práce za úžasná, mnohdy téměř mistrovská díla. Žáci se učili za pochodu novým technikám, kompozičním zásadám a rozvíjeli svou fantazii a osobitý výtvarný projev. Sešla se nám spousta krásných prací. 34 prací, které poputují do užšího výběru k výrobě kalendáře si můžete prohlédnout níže. Bohužel není možné zde uveřejnit i ostatní práce, které by také stály za obdiv. Ale určitě jejich autoři nebudou zapomenuti. Po fyzickém  návratu žáků do školy připravujeme v prostorách školy malou prezentaci i těchto dosud nezveřejněných, ale neméně úžasných prací.

 

Děkuji všem žákům, kteří se zapojili s nadšením a plným nasazením. Všem, kteří tento nelehký úkol nevzdali a vytrvali až do konce, protože některé precizní práce žáků vyžadovaly velkou dávku trpělivosti – mnohdy jim práce trvala 4-6vyučovacích hodin, a z těchto důvodů ne všichni dokončili. Ale myslím, že výsledek stojí za to! Jste báječní! Posuďte sami a v této nelehké situaci si  zpříjemněte den krásným uměleckým zážitkem…

 

Fotky si můžete stáhnout ZDE

Mgr. Petra Přikrylová