ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Mateřská škola Čekyně

Co je ve školce nového?

Uzavření mateřských školek od 19.3.2020

Vážení rodiče,   dne 18. 3. 2020 bylo na jednání Krizového štábu města Přerova rozhodnuto o uzavření mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem z důvodu nebezpečí šíření koronavirové infekce, a to s výjimkou MŠ Dvořákova. MŠ Dvořákova bude plnit funkci záchytné MŠ pro děti z ostatních MŠ zřizovaných městem Přerovem.   Mateřské školy budou uzavřeny od 19. 3. 2020 do odvolání.   Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Číst více »

Dočasné omezení provozu MŠ

Vážení rodiče, v návaznosti na zasedání krizového štábu města dne 16. 3. 2020 sdělujeme následující:   S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola. Z našich MŠ se přerušuje provoz MŠ Vinary a MŠ Čekyně.     Děti zaměstnaných rodičů mají možnost docházet

Číst více »

Informace o platbě školného pro MŠ

Rodiče dětí  z MŠ, kteří ještě neuhradili školné za měsíc BŘEZEN, mají možnost bezhotovostní úhrady: číslo účtu – 9437831/0100 (KB) do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ – NUTNÉ! do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ : kód mateřské školy: 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí 02 pro MŠ Vinary 03 pro MŠ Čekyně datum narození dítěte ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016) (příklad

Číst více »

MŠ Čekyně – Obousměrná uzavírka silnice Předmostí – Čekyně

Vážení rodiče, z důvodu výkopových prací v Čekyni – výstavby nové kanalizace – bude od 9. 3. 2020 uzavřena komunikace mezi Přerovem – Předmostím a Čekyní. Silnice nebude průjezdná v obou směrech a veškerá doprava bude odkloněna přes Žeravice. Stávající zastávka Čekyně škola (u kapličky) nebude bohužel obsluhována a náhradní bude až na konci Čekyně, kde není žádný chodník. Z těchto důvodů nelze zajistit bezpečnost dětí, a proto jsme nuceni

Číst více »

Co nabízíme?

Mateřská škola je umístěna v krásné lokalitě v místní části města Přerova v obci Čekyně. Výhodou školky je její poloha blízko zdejšího lesa s možností vycházek do malebné přírody. 

V budově školky se nachází dvě třídy – třída pro mladší děti „Sovičky“ a pro starší děti „Sluníčka“. Do každé třídy dochází 24 dětí. Herny jsou prostorné, dobře vybavené hračkami a pomůckami. Od roku 2016 má školka profilaci na keramiku. Byla zde vybudovaná keramická dílna s keramickou pecí. V malé dílničce v suterénu si děti rozvíjí svoji tvořivost a fantazii a pod jejich prstíky vznikají krásné výrobky.  

Chloubou školky je zahrada umožňující celoroční aktivity dětí na čerstvém vzduchu. Je zde velké pískoviště, průlezky a hrací prvky, ale také zde děti mají záhonky, na kterých pěstují některé druhy zeleniny a květiny. Rodiče jistě ocení to, že si jejich děti hrají ve zdravějším ovzduší, než je tomu v rušném městě.

Škola pravidelně pořádá různé akce pro děti. Jsou to divadelní představení, vystoupení umělců a naučné programy konané přímo v mateřské škole, nebo návštěvy kulturních a sportovních akcí v Přerově.

Dále škola nabízí:

 • Individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vstřícný přístup zaměstnanců MŠ k rodičům a možnost každodenních konzultací rodičů s učitelkou
 • Pro rodiče a děti organizujeme společná tematická tvoření, besídky, odpolední akce a hry na školní zahradě
 • Spolupráce se ZŠ, návaznost při vstupu do 1. třídy ZŠ, zachování stávajícího dětského kolektivu.

Děti mají možnost docházet do školních zájmových kroužků, které probíhají v době provozu školy:

 • „Keramické hrátky“
 • „Povídání se Sluníčkem“ – logopedická prevence
 • „Cvičení se Šášou – pohybově – taneční kroužek
 • předplavecký a lyžařský výcvik
 • „Hudebníček“ – malý sboreček
 • angličtina

Plány

DenNázev akceTřída/zodpovědná osoba
6.1.2021Tříkrálová návštěva u Soviček
Povídání se Sluníčkem (logopedická prevence, 12.15 – 13.00)
Obě třídy, TU
Sluníčka, Moučková
7.1.2021Keramické hrátky (12.15 – 13.00)Sluníčka, Pelíšková
12.1.2021O ztracené rukavičce – pohádka (Sluníčka pro Sovičky)Sluníčka, Moučková
13.1.2021Povídání se Sluníčkem (logopedická prevence, 12.15 – 13.00)Sluníčka, Moučková
14.1.2021Keramické hrátky (12.15 – 13.00)
Hudebníček (14.45 – 15.30)
Sluníčka, Pelíšková
Kubíková
15.1.2021„Já muzikant“ – p. Urbánek – hudební programObě třídy, TU
19.1.2021Malý architekt – projekt (dopoledne)Sluníčka, Pelíšková
20.1.2021Povídání se Sluníčkem (logopedická prevence, 12.15 – 13.00)Sluníčka, Moučková
21.1.2021Keramické hrátky (12.15 – 13.00)
Hudebníček (14.45 – 15.30)
Sluníčka, Pelíšková
Kubíková
27.1.2021Povídání se Sluníčkem (logopedická prevence, 12.15 – 13.00)
Informační schůzka pro rodiče předškolních dětí (15.30 hod)
Sluníčka, Moučková
Sluníčka, Pelíšková
27.1.2021Keramické hrátky (12.15 – 13.00)
Hudebníček (14.45 – 15.30)
Sluníčka, Pelíšková
Kubíková

Dodatky:

Rozdělení tříd

 • Sovičky: mladší děti
 • Sluníčka: starší děti

Provozní doba

 • Pracoviště MŠ: Jabloňova 4, 751 24 Přerov, Přerov VII – Čekyně
 • Provoz MŠ: Celodenní provoz MŠ je od 6:15 do 16:30 hodin, od 2.9.2019.
 • Ukončení provozu: 15:30 hodin vždy 1 třída, druhá třída ukončuje provoz v 16:30 hodin – 16:09 hodin svoz dětí do města ze zastávky Čekyně škola – 16:15 hodin předávání dětí na zastávce Předmostí škola – autobus 4, 5
 • Počet tříd: 2; Sluníčka, Sovičky
 • Svoz dětí do MŠ: 6:53 hodin ze zastávky Předmostí, dům služeb, autobus 4, 5
 • Zahájení provozu: 6:15 hodin – od 7:15 hodin se děti rozchází do svých tříd.

Režim dne

Naše adresa

ms.cekyne@zsjakprerov.cz

+420 581 211 047

Jabloňová 31/4, Přerov VII-Čekyně, 751 24

Odhlášení obědů: +420 730 807 613