Mateřská škola Předmostí

GALERIE

NOVINKY A ZPRÁVY Z PŘEDMOSTÍ

Vyhodnocení výtvarné soutěže Stavebního bytového družstva Přerov na téma “Čím bych chtěl být”

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PŘEROV NA TÉMA „ČÍM BYCH CHTĚL BÝT“ 1. MÍSTO Adélka Hrabalová (Kopretina) 2. MÍSTO Emánek Bohuňovský (Kopretina) 3. MÍSTO Laurinka Březinová (Kopretina) 3. MÍSTO Míša Zaoral (Kopretina)   Gratulujeme našim šikovným malířům z Kopretinek!

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Novinky z mateřinky z Předmostí

Naši školičku Pod Skalkou se snažíme neustále zvelebovat. Bylinkové záhony už jsme sice připravili na zimu, ale během posledních měsíců se nám podařilo na školní zahradě zastřešit obě pískoviště, což nám pomůže hlavně v letních slunečných měsících. Dětem také přibyla nová vahadlová houpačka a oplocení zahrady zkrášlují tabulové kytičky. Naše dřevěná mašinka se dočkala nového nátěru a do konce roku nás čeká na zahrádku ještě instalace nových laviček. Dětem se změny…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Dýňová slavnost

Vážení rodiče, děkujeme všem, kteří navštívili Dýňovou slavnost a na strašidelném jarmarku zakoupili naše bu – bu výrobky. Celkem se nám tak s Vaší pomocí podařilo vybrat pro děti 2.501,- kč. Za tuto částku pořídíme 3 odrážedla pro mladší děti a 3 koloběžky pro starší děti ke hrám na školní zahradě.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Dýňová slavnost

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

CO NABÍZÍME

Mateřská škola Pod Skalkou se nachází přímo v centru sídliště, což umožňuje velmi dobrou dostupnost a přímou návaznost k dění, které probíhá ve městě a především ke spolupráci a vstupu do 1. třídy na naší ZŠ Předmostí. V naší školičce si hrajeme, učíme a vyrůstáme spolu!

 

Školka má v areálu školní zahradu s bohatým vyžitím. Děti si vyhrají v pískovištích, na dřevěné mašince či pružinových houpadlech, nově nám slouží k vyžití také velká skluzavka. Mohou si zapůjčit koloběžky a odrážedla, děvčátka mají k zapůjčení kočárky a spoustu jiného. Procvičí barvy i číslice při hrách na chodníku. Jen kousek od školky se nachází prostor pro vyběhání a zvládání terénu, lesík nebo o něco vzdálenější hřiště v Popovicích.

 

Naši zahradu se snažíme neustále zvelebovat, v rámci environmentální výchovy jsme vytvořili bylinkovou a okrasnou zahrádku, o kterou se s dětmi celoročně staráme.

 

Naše školka je vybavena interaktivní učebnou s množstvím nejrůznějších vzdělávacích programů. V podkroví se nachází velká tělocvična se zrcadly, která je v odpoledních hodinách využívána zájmovými kroužky.

 

Osmdesátpět dětí rozdělených do čtyř tříd podle věku, je v péči sedmi plně kvalifikovaných učitelek a asistentky pedagoga. Náš kolektiv doplňují tři provozní pracovnice.

 • Našim cílem je všestranný rozvoj dětské osobnosti, vstřícné, podnětné prostředí a individuální přístup
 • V průběhu školního roku děti navštěvují divadelní představení, canisterapii, dopravní hřiště, městskou knihovnu a další kulturní atraktivity
 • Organizujeme řadu dalších akcí vycházejících z ročních období a tradic – Dýňová slavnost, vítání jara – vynášení Morany, pálení čarodějnic apod.
 • Předškoláci využívají pravidelný plavecký výcvik v přerovském plaveckém areálu, v zimních měsících navštěvují lyžařskou školičku v Hlubočkách
 • Každoročně děti prožijí den plný zážitků a poznání v rámci školních výletů
 • S rodiči si mohou udělat krásný den s tvořením v podzimním, předvánočním a jarním období
 • Na konci školního roku se společně loučíme s předškoláky na zahradní slavnosti
 • Každá třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro správný rozvoj dětí v každé věkové kategorii

 

Děti mají  možnost docházet do školních zájmových kroužků, které probíhají v době provozu školky:

 • „Hudebně – pohybový kroužek“
 • „Angličtina v pohybu aneb učíme se anglicky hravě“
 • „Kroužek pro kluky (pro všechny neposedné chlapce a malé šikuly)“
 • „Výtvarný kroužek“
 • „Přípravná hudební výchova“

Plány

3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku
3. 9. 2018 Úvodní třídní schůzka ve Včeličkách v 15 hod
4.9. 2018 Informativní třídní schůzky v Beruškách v 15:00
5.9.2018 Informativní třídní schůzky v Kopretině v 15:30
6.9 2018 Informativní třídní schůze u Ježků v 15:00
12. 9.  2018 Zábavný program s papoušky (manželé Podolovi)
18.9 2018 Klaun „Veselý Tom“
21.9 2018 „Žlutý den“ u Ježečků
26.9 2018 Kopretina vaří jablíčkový kompot
27. 9. Zahájení předplaveckého výcviku – předškoláci
29.9 2018 Zdravá dobrota – ovocné pyré u Berušek
 

 

ROZDĚLENÍ TŘÍD

 • Včeličky: děti nejmladší ve věku 2 – 3 roky
 • Ježci: děti středního věku 3 – 4 let
 • Berušky: děti středního věku 4 – 5 let
 • Kopretina: děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky ve věku 5 – 7 let

PROVOZNÍ DOBA

 • Pracoviště MŠ: Pod Skalkou 13, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí
 • Provoz MŠ: od 6:15 do 16:00 hodin, třída Ježci 8:00 -14:30 hodin.
 • Ukončení provozu: 16:00 hodin
 • Počet tříd: 4; Včeličky, Berušky, Kopretina, Ježci
 • Zahájení provozu: v kmenových třídách, pouze děti z Ježků se schází do 8:00 hodin a děti ze Včeliček do 6:35 hodin dle pevně stanoveného harmonogramu

REŽIM DNE

KONTAKTY

Kontakty na oddělení:
Včeličky:     +420 581 211 735
Berušky:     +420 581 211 733
Kopretina: +420 581 211 734
Ježci:            +420 581 211 732

ADRESA

Pod Skalkou 13/13, Přerov – Předmostí

751 24

KONTAKTY

+420 581 211 733

+420 724 211 277

ms.podskalkou@seznam.cz

JÍDELNA

+420 730 807 614