Mateřská škola Předmostí

GALERIE

NOVINKY A ZPRÁVY Z PŘEDMOSTÍ

Dýňová slavnost MŠ Předmostí

MŠ Předmostí zve všechny rodiče a děti na Dýňovou slavnost, sraz 16:30 na zahrádce MŠ. Více v článku

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Kroužky v MŠ Předmostí

Děti mají možnost docházet do školních zájmových kroužků, které probíhají v době provozu školky: taneční kroužek, sportovní hry, keramika, logopedická cvičení

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Sběr papíru v MŠ Předmostí, MŠ Čekyně a MŠ Vinary

Sběr papíru v našich mateřských školách proběhne ve dnech 8. – 10. října 2019.  

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Nabídka kroužků v MŠ Předmostí

Mateřinka v Předmostí na školní rok 2019/2020 nabízí široké množství zájmových kroužků pro Vaše děti.
Na kroužky se přihlásíte na webové stránce www.kroužky.cz do 20. září 2019.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

CO NABÍZÍME

Mateřská škola Pod Skalkou se nachází přímo v centru sídliště, což umožňuje velmi dobrou dostupnost a přímou návaznost k dění, které probíhá ve městě a především ke spolupráci a vstupu do 1. třídy na naší ZŠ Předmostí. V naší školičce si hrajeme, učíme a vyrůstáme spolu!

 

Školka má v areálu školní zahradu s bohatým vyžitím. Děti si vyhrají v pískovištích, na dřevěné mašince či pružinových houpadlech, nově nám slouží k vyžití také velká skluzavka. Mohou si zapůjčit koloběžky a odrážedla, děvčátka mají k zapůjčení kočárky a spoustu jiného. Procvičí barvy i číslice při hrách na chodníku. Jen kousek od školky se nachází prostor pro vyběhání a zvládání terénu, lesík nebo o něco vzdálenější hřiště v Popovicích.

 

Naši zahradu se snažíme neustále zvelebovat, v rámci environmentální výchovy jsme vytvořili bylinkovou a okrasnou zahrádku, o kterou se s dětmi celoročně staráme.

 

Naše školka je vybavena interaktivní učebnou s množstvím nejrůznějších vzdělávacích programů. V podkroví se nachází velká tělocvična se zrcadly, která je v odpoledních hodinách využívána zájmovými kroužky.

 

Osmdesátpět dětí rozdělených do čtyř tříd podle věku, je v péči sedmi plně kvalifikovaných učitelek a asistentky pedagoga. Náš kolektiv doplňují tři provozní pracovnice.

 

Děti mají  možnost docházet do školních zájmových kroužků, které probíhají v době provozu školky:
 • taneční kroužek
 • sportovní hry
 • keramika
 • logopedická cvičení
 • Našim cílem je všestranný rozvoj dětské osobnosti, vstřícné, podnětné prostředí a individuální přístup
 • V průběhu školního roku děti navštěvují divadelní představení, canisterapii, dopravní hřiště, městskou knihovnu a další kulturní atraktivity
 • Organizujeme řadu dalších akcí vycházejících z ročních období a tradic – Dýňová slavnost, vítání jara – vynášení Morany, pálení čarodějnic apod.
 • Předškoláci využívají pravidelný plavecký výcvik v přerovském plaveckém areálu, v zimních měsících navštěvují lyžařskou školičku v Hlubočkách
 • Každoročně děti prožijí den plný zážitků a poznání v rámci školních výletů
 • S rodiči si mohou udělat krásný den s tvořením v podzimním, předvánočním a jarním období
 • Na konci školního roku se společně loučíme s předškoláky na zahradní slavnosti
 • Každá třída je vybavena dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro správný rozvoj dětí v každé věkové kategorii

 

Děti mají  možnost docházet do školních zájmových kroužků, které probíhají v době provozu školky:

 • „Hudebně – pohybový kroužek“
 • „Angličtina v pohybu aneb učíme se anglicky hravě“
 • „Kroužek pro kluky (pro všechny neposedné chlapce a malé šikuly)“
 • „Výtvarný kroužek“
 • „Přípravná hudební výchova“

Plány

Den: Název akce: Třída, zodpovídá:
2.9.2019 Zahájení školního roku
Péče o školní zahrádku 2. - 6. 9.
Berušky
3.9.2019 Třídní schůzky s rodiči Berušky
4.9.2019 Třídní schůzky s rodiči Kopretina
5.9.2019 Třídní schůzky s rodiči Ježci
9.9.2019 Péče o školní zahrádku 9. – 13. 9. Včeličky
16.9.2019 Péče o školní zahrádku 16. – 20. 9. Kopretina
19.9.2019 Pohádkové představení „Medvídek Pú“ Všechny třídy
20.9.2019 Den na žluto Ježci
23.9.2019 Péče o školní zahrádku 23. – 27. 9. Ježci
25.9.2019 Naučně – výchovný program o ježcích Kopretina, Berušky
26.9.2019 Naučně – výchovný program o ježcích
Předplavecký výcvik - zahájení
Včeličky, Ježečci
Předškoláci

Dodatky k měsíčnímu plánu:


 

ROZDĚLENÍ TŘÍD

 • Včeličky: děti nejmladší ve věku 2 – 3 roky
 • Ježci: děti středního věku 3 – 4 let
 • Berušky: děti předškolního věku 5 - 7 let
 • Kopretina: děti středního věku, předškolního věku a děti s odkladem školní docházky ve věku 4 – 7 let

PROVOZNÍ DOBA

 • Pracoviště MŠ: Pod Skalkou 13, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí
 • Provoz MŠ: od 6:15 do 16:15 hodin, třída Ježci 8:00 -14:30 hodin.
 • Ukončení provozu: 16:15 hodin
 • Počet tříd: 4; Včeličky, Berušky, Kopretina, Ježci
 • Zahájení provozu: v kmenových třídách, pouze děti z Ježků se schází do 8:00 hodin a děti ze Včeliček do 6:35 hodin dle pevně stanoveného harmonogramu

REŽIM DNE

KONTAKTY

Kontakty na oddělení:
Včeličky:     +420 581 211 735
Berušky:     +420 581 211 733
Kopretina: +420 581 211 734
Ježci:            +420 581 211 732

ADRESA

Pod Skalkou 13/13, Přerov – Předmostí

751 24

KONTAKTY

+420 581 211 733

+420 724 211 277

ms.podskalkou@zsjakprerov.cz

JÍDELNA

+420 730 807 614