ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Mateřská škola Vinary

Co je ve školce nového?

Sběr papíru v mateřských školách

SBĚR PAPÍRU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Soutěž ve sběru papíru bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021. Předpokládané slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině měsíce června 2021.   Starý papír – pouze noviny, časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad   mohou rodiče/rodinní příslušníci v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době), tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská. V

Číst více »

Uzavření mateřských škol v době letních prázdnin

Vážení rodiče, přinášíme Vám upřesňující informace k prázdninovému provozu mateřských škol.   MŠ Pod Skalkou bude uzavřena od 6. 7. do 14. 8. 2020 MŠ Čekyně bude uzavřena od 6. 7. do 9. 8. 2020 a od 17. 8. do 23. 8. 2020 MŠ Vinary bude uzavřena od 6. 7. do 2. 8. 2020 a od 10. 8. do 23. 8. 2020 V souvislosti s nastalou situací a nutnými mimořádnými

Číst více »

Úhrada školného za květen a červen MŠ Vinary

ÚHRADA ŠKOLNÉHO Vážení rodiče, prosíme o bezhotovostní úhradu školného za měsíc KVĚTEN A ČERVEN dohromady 360,- Kč  do 27. 5. 2020. Vysvětlení: za měsíc březen je Vám vrácen přeplatek po uzavření MŠ 175,- Kč a za květen činí školné od 18. 5. 2020 185,- Kč. Rozdíl 10,- Kč = výsledné školné za květen, k tomu již nyní vybereme 350,- Kč za červen.   Pokyny k bezhotovostní úhradě: číslo účtu –

Číst více »

Provoz Mateřské školy Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, Čekyně a Vinary do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. 5. 2020.     Souhlas s podmínkami MŠ si můžete stáhnout ZDE, Podmínky viz. níže Čestné prohlášení s můžete stáhnout ZDE     Upozornění Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.   Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvemš kolství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

Číst více »

Co nabízíme?

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Najdete nás v místní části Vinary, v severní okrajové lokalitě města Přerova, v blízkosti lesa, s možností vycházek do polí, lesů, luk, v ekologicky čistém prostředí. MŠ je umístěna ve středu rozlehlé zahrady se vzrostlými stromy, jejíž součástí je školní hřiště se dvěma pískovišti a herními prvky a celoročně využívaný ovocný sad s bylinkovou zahrádkou.

Jsme malá dvoutřídní škola, spíše rodinného typu. Čtyřicetosm dětí rozdělených do dvou smíšených tříd, pojmenovaných podle lesních zvířátek, je v péči čtyř plně kvalifikovaných učitelek a asistenta pedagoga. Náš kolektiv doplňují dvě provozní pracovnice.

Naším cílem je zdravá, veselá mateřská škola, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

 • Podnětné prostředí třídy a prostorné herny, tělocvična s povrchem tatami pro pravidelná cvičení juda a pohybové aktivity, keramická dílna.
 • Celoroční využití školní zahrady (odpočinkové, sportovní a poznávací činnosti, zpracování výpěstků z ovocného sadu, bylinkového a zeleninového záhonu za účasti dětí přímo v MŠ, možnost podílet se na sezónních pracích na zahradě).
 • Blízkost lesa, spolupráce s lesními pedagogy (vzdělávací programy, vycházky do lesa).
 • Pravidelná divadelní představení v MŠ.
 • Angličtina a předplavecký výcvik pro předškoláky.
 • Svoz a odvoz dětí MHD s učitelkou.
 • Individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vstřícný přístup zaměstnanců MŠ, možnost každodenních konzultací s učitelkou.
 • Škola v přírodě.
 • Možnost podílet se na výchovně vzdělávacích činnostech (např. návštěvy statku s domácími zvířaty, projížďky na koních, ukázky zpracování mléka v MŠ s ochutnávkou, seznámení s mláďaty domácích zvířat a mazlíčky v MŠ).
 • Akce s rodiči a dětmi na školní zahradě.
 • Spolupráce se ZŠ, návaznost při vstupu do 1. třídy ZŠ, zachování stávajícího dětského kolektivu.

Plány

 

DenNázev akceTřída/zodpovědná osoba
 PŘEJEME VŠEM HODNĚ ZDRAVÍ,
ÚSPĚŠNÝ ROK 2021
A RODIČŮM RADOST Z DĚTÍ.
 
4.1.2021Angličtina (skupina dětí) 14.00 – 14.45 hod.Veverky a Zajíčci
5.1.2021Zajíčci v pohybuZajíčci
6.1.2021Veverky v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Veverky
Veverky a Zajíčci
11.1.2021Angličtina (skupina dětí) 14.00 – 14.45 hod.Veverky a Zajíčci
12.1.2021Zajíčci v pohybuZajíčci
13.1.2021Veverky v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Veverky
Veverky a Zajíčci
18.1.2021Angličtina (skupina dětí) 14.00 – 14.45 hod.
Zajíčci v pohybu
Veverky a Zajíčci
Zajíčci
19.1.2021Tematický program: MALÝ ARCHITEKT – 8.30 v MŠ
(projekt: Malá technická univerzita)
Zajíčci – předškoláci
20.1.2021Veverky v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Veverky
Veverky a Zajíčci
25.1.2021Angličtina (skupina dětí) 14.00 – 14.45 hod.Veverky a Zajíčci
26.1.2021Zajíčci v pohybuZajíčci
27.1.2021Veverky v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Veverky
Veverky a Zajíčci

Dodatky:

Rozdělení tříd

 • Veverky: děti nejmladší ve věku 2 – 3 roky, děti středního věku 4 – 5 let
 • Zajíčci: děti středního věku 4 – 5 let, děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky ve věku 5 – 7 let

Provozní doba

 • Pracoviště MŠ: Za Humny 1, 751 24 Přerov, Přerov XI – Vinary
 • Provoz MŠ: od 6:15 do 16:30 hodin
 • Počet tříd: 2; Veverky, Zajíčci
 • Svoz dětí do MŠ: 7:07 hodin ze zastávky Předmostí-Dům služeb, linka č. 102, 16:30 hodin odjezd učitelky s dětmi z Vinar do Předmostí
 • Zahájení provozu: Děti se schází v jedné třídě podle harmonogramu směn učitelek, po ranním svozu se rozchází v 7.30 hod. do obou tříd.
 • Ukončení provozu: 16:30 hodin ( pondělí až čtvrtek v 16:15 hod. odchází učitelka s dětmi na zastávku MHD, v pátek odpoledne si všichni rodiče vyzvednou děti v MŠ)

Denní plán

Naše adresa

ms.vinary@zsjakprerov.cz

+420 581 212 286

+420 724 103 421

Za Humny 203/1, Přerov-Vinary 751 24

Odhlášení obědů: +420 730 807 609