Mateřská škola Vinary

GALERIE

NOVINKY A ZPRÁVY Z VINAR

Uzavření mateřských škol v době letních prázdnin

Vážení rodiče, přinášíme Vám upřesňující informace k prázdninovému provozu mateřských škol.   MŠ Pod Skalkou bude uzavřena od 6. 7. do 14. 8. 2020 MŠ Čekyně bude uzavřena od 6. 7. do 9. 8. 2020 a od 17. 8. do 23. 8. 2020 MŠ Vinary bude uzavřena od 6. 7. do 2. 8. 2020 a od 10. 8. do 23. 8. 2020 V souvislosti s nastalou situací a nutnými mimořádnými…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení výsledku zápisu do MŠ Vinary, Za Humny 1, OD 1. 9. 2020

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Úhrada školného za květen a červen MŠ Vinary

ÚHRADA ŠKOLNÉHO Vážení rodiče, prosíme o bezhotovostní úhradu školného za měsíc KVĚTEN A ČERVEN dohromady 360,- Kč  do 27. 5. 2020. Vysvětlení: za měsíc březen je Vám vrácen přeplatek po uzavření MŠ 175,- Kč a za květen činí školné od 18. 5. 2020 185,- Kč. Rozdíl 10,- Kč = výsledné školné za květen, k tomu již nyní vybereme 350,- Kč za červen.   Pokyny k bezhotovostní úhradě: číslo účtu –…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Provoz Mateřské školy Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, Čekyně a Vinary do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. 5. 2020.     Souhlas s podmínkami MŠ si můžete stáhnout ZDE, Podmínky viz. níže Čestné prohlášení s můžete stáhnout ZDE     Upozornění Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.   Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvemš kolství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

CO NABÍZÍME

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Najdete nás v místní části Vinary, v severní okrajové lokalitě města Přerova, v blízkosti lesa, s možností vycházek do polí, lesů, luk, v ekologicky čistém prostředí. MŠ je umístěna ve středu rozlehlé zahrady se vzrostlými stromy, jejíž součástí je školní hřiště se dvěma pískovišti a herními prvky a celoročně využívaný ovocný sad s bylinkovou zahrádkou.

 

Jsme malá dvoutřídní škola, spíše rodinného typu. Čtyřicetosm dětí rozdělených do dvou smíšených tříd, pojmenovaných podle lesních zvířátek, je v péči čtyř plně kvalifikovaných učitelek a asistenta pedagoga. Náš kolektiv doplňují dvě provozní pracovnice.

Naším cílem je zdravá, veselá mateřská škola, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

 • Podnětné prostředí třídy a prostorné herny, tělocvična s povrchem tatami pro pravidelná cvičení juda a pohybové aktivity, keramická dílna.
 • Celoroční využití školní zahrady (odpočinkové, sportovní a poznávací činnosti, zpracování výpěstků z ovocného sadu, bylinkového a zeleninového záhonu za účasti dětí přímo v MŠ, možnost podílet se na sezónních pracích na zahradě).
 • Blízkost lesa, spolupráce s lesními pedagogy (vzdělávací programy, vycházky do lesa).
 • Pravidelná divadelní představení v MŠ.
 • Angličtina a předplavecký výcvik pro předškoláky.
 • Svoz a odvoz dětí MHD s učitelkou.
 • Individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vstřícný přístup zaměstnanců MŠ, možnost každodenních konzultací s učitelkou.
 • Škola v přírodě.
 • Možnost podílet se na výchovně vzdělávacích činnostech (např. návštěvy statku s domácími zvířaty, projížďky na koních, ukázky zpracování mléka v MŠ s ochutnávkou, seznámení s mláďaty domácích zvířat a mazlíčky v MŠ).
 • Akce s rodiči a dětmi na školní zahradě.
 • Spolupráce se ZŠ, návaznost při vstupu do 1. třídy ZŠ, zachování stávajícího dětského kolektivu.

Plány

Den: Název akce: Třída:
1.10 „Loupežnická pohádka“ v MŠ – divadlo Sympatie v 9.00 Veverky a Zajíčci
2.10 Veverky v pohybu Veverky
3.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci
5.10 „Putování po stopách lovců mamutů“ Rodiče s dětmi
7.10 Keramické hrátky u Veverek Veverky
9.10 Veverky v pohybu Veverky
10.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci
16.10 Veverky v pohybu Veverky
17.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci
23.10 Veverky v pohybu Veverky
24.10 Logopedická depistáž (8.00 hod.)
Logopedie (skupina dětí)
Veverky a Zajíčci
Zajíčci
25.10 Zajíčci v pohybu
Procházka se světýlky – sraz v MŠ v 18.00
Zajíčci
Rodiče s dětmi
28.10 Státní svátek – MŠ uzavřena
30.10 Veverky v pohybu Veverky
31.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci

 


 

ROZDĚLENÍ TŘÍD

 • Veverky: děti nejmladší ve věku 2 – 3 roky, děti středního věku 4 – 5 let
 • Zajíčci: děti středního věku 4 – 5 let, děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky ve věku 5 – 7 let

PROVOZNÍ DOBA

 • Pracoviště MŠ: Za Humny 1, 751 24 Přerov, Přerov XI – Vinary
 • Provoz MŠ:  od 6:15 do 16:30 hodin
 • Počet tříd: 2; Veverky, Zajíčci
 • Svoz dětí do MŠ: 7:07 hodin ze zastávky Předmostí-Dům služeb, linka č. 102, 16:30 hodin odjezd učitelky s dětmi z Vinar do Předmostí
 • Zahájení provozu:  Děti se schází v jedné třídě podle harmonogramu směn učitelek,  po ranním svozu se rozchází v 7.30 hod. do obou tříd.
 • Ukončení provozu: 16:30 hodin ( pondělí až čtvrtek v 16:15 hod. odchází učitelka s dětmi na zastávku MHD, v pátek odpoledne si všichni rodiče vyzvednou děti v MŠ)

REŽIM DNE

KONTAKTY

ADRESA

Za Humny 203/1, Přerov XI - Vinary

751 24

KONTAKTY

+420 581 212 286

+420 724 103 421

ms.vinary@zsjakprerov.cz

JÍDELNA

+420 730 807 609