Mateřská škola Vinary

GALERIE

NOVINKY A ZPRÁVY Z VINAR

MŠ Vinary – Procházka se světýlky

MŠ Vinary Vás zve na Procházku se světýlky, v pátek 25.10 v 18:00 na zahrádce MŠ, ve strašidelných kostýmech i bez.

vestrašidelnýchkostýmechibez
nazahrádceMŠ

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Sběr papíru v MŠ Předmostí, MŠ Čekyně a MŠ Vinary

Sběr papíru v našich mateřských školách proběhne ve dnech 8. – 10. října 2019.  

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Třídní schůzky v MŠ Vinary

Vážení rodiče,   zveme Vás na třídní schůzky pro 1. a 2. třídu 11. 9. 2019 v 15:30. Termín i čas je pro obě třídy společný.   Děkujeme, Mateřská škola Vinary

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost, pomoc a zájem o dění u nás ve Vinarech. Přejeme Vám krásné léto. Užijte si svých dětí a v září se těšíme na shladanou. Budoucím školákům a jejich rodičům přejeme dobrý start do nové etapy života. Kolektiv MŠ Vinary

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

CO NABÍZÍME

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Najdete nás v místní části Vinary, v severní okrajové lokalitě města Přerova, v blízkosti lesa, s možností vycházek do polí, lesů, luk, v ekologicky čistém prostředí. MŠ je umístěna ve středu rozlehlé zahrady se vzrostlými stromy, jejíž součástí je školní hřiště se dvěma pískovišti a herními prvky a celoročně využívaný ovocný sad s bylinkovou zahrádkou.

 

Jsme malá dvoutřídní škola, spíše rodinného typu. Čtyřicetosm dětí rozdělených do dvou smíšených tříd, pojmenovaných podle lesních zvířátek, je v péči čtyř plně kvalifikovaných učitelek a asistenta pedagoga. Náš kolektiv doplňují dvě provozní pracovnice.

Naším cílem je zdravá, veselá mateřská škola, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

 • Podnětné prostředí třídy a prostorné herny, tělocvična s povrchem tatami pro pravidelná cvičení juda a pohybové aktivity, keramická dílna.
 • Celoroční využití školní zahrady (odpočinkové, sportovní a poznávací činnosti, zpracování výpěstků z ovocného sadu, bylinkového a zeleninového záhonu za účasti dětí přímo v MŠ, možnost podílet se na sezónních pracích na zahradě).
 • Blízkost lesa, spolupráce s lesními pedagogy (vzdělávací programy, vycházky do lesa).
 • Pravidelná divadelní představení v MŠ.
 • Angličtina a předplavecký výcvik pro předškoláky.
 • Svoz a odvoz dětí MHD s učitelkou.
 • Individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vstřícný přístup zaměstnanců MŠ, možnost každodenních konzultací s učitelkou.
 • Škola v přírodě.
 • Možnost podílet se na výchovně vzdělávacích činnostech (např. návštěvy statku s domácími zvířaty, projížďky na koních, ukázky zpracování mléka v MŠ s ochutnávkou, seznámení s mláďaty domácích zvířat a mazlíčky v MŠ).
 • Akce s rodiči a dětmi na školní zahradě.
 • Spolupráce se ZŠ, návaznost při vstupu do 1. třídy ZŠ, zachování stávajícího dětského kolektivu.

Plány

Den: Název akce: Třída:
1.10 „Loupežnická pohádka“ v MŠ – divadlo Sympatie v 9.00 Veverky a Zajíčci
2.10 Veverky v pohybu Veverky
3.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci
5.10 „Putování po stopách lovců mamutů“ Rodiče s dětmi
7.10 Keramické hrátky u Veverek Veverky
9.10 Veverky v pohybu Veverky
10.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci
16.10 Veverky v pohybu Veverky
17.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci
23.10 Veverky v pohybu Veverky
24.10 Logopedická depistáž (8.00 hod.)
Logopedie (skupina dětí)
Veverky a Zajíčci
Zajíčci
25.10 Zajíčci v pohybu
Procházka se světýlky – sraz v MŠ v 18.00
Zajíčci
Rodiče s dětmi
28.10 Státní svátek – MŠ uzavřena
30.10 Veverky v pohybu Veverky
31.10 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Zajíčci

 


 

ROZDĚLENÍ TŘÍD

 • Veverky: děti nejmladší ve věku 2 – 3 roky, děti středního věku 4 – 5 let
 • Zajíčci: děti středního věku 4 – 5 let, děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky ve věku 5 – 7 let

PROVOZNÍ DOBA

 • Pracoviště MŠ: Za Humny 1, 751 24 Přerov, Přerov XI – Vinary
 • Provoz MŠ:  od 6:15 do 16:30 hodin
 • Počet tříd: 2; Veverky, Zajíčci
 • Svoz dětí do MŠ: 7:07 hodin ze zastávky Předmostí-Dům služeb, linka č. 102, 16:30 hodin odjezd učitelky s dětmi z Vinar do Předmostí
 • Zahájení provozu:  Děti se schází v jedné třídě podle harmonogramu směn učitelek,  po ranním svozu se rozchází v 7.30 hod. do obou tříd.
 • Ukončení provozu: 16:30 hodin ( pondělí až čtvrtek v 16:15 hod. odchází učitelka s dětmi na zastávku MHD, v pátek odpoledne si všichni rodiče vyzvednou děti v MŠ)

REŽIM DNE

KONTAKTY

ADRESA

Za Humny 203/1, Přerov XI - Vinary

751 24

KONTAKTY

+420 581 212 286

+420 724 103 421

ms.vinary@zsjakprerov.cz

JÍDELNA

+420 730 807 609