Mateřská škola Vinary

GALERIE

NOVINKY A ZPRÁVY Z VINAR

Sběr papíru v mateřských školách

SBĚR PAPÍRU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Soutěž ve sběru papíru bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021. Předpokládané slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině měsíce června 2021.   Starý papír – pouze noviny, časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad   mohou rodiče/rodinní příslušníci v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době), tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská. V…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Úplata za předškolní vzdělávání MŠ Vinary

Nevybíráme hotově, uhraďte prosím NA ÚČET

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Uzavření mateřských škol v době letních prázdnin

Vážení rodiče, přinášíme Vám upřesňující informace k prázdninovému provozu mateřských škol.   MŠ Pod Skalkou bude uzavřena od 6. 7. do 14. 8. 2020 MŠ Čekyně bude uzavřena od 6. 7. do 9. 8. 2020 a od 17. 8. do 23. 8. 2020 MŠ Vinary bude uzavřena od 6. 7. do 2. 8. 2020 a od 10. 8. do 23. 8. 2020 V souvislosti s nastalou situací a nutnými mimořádnými…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení výsledku zápisu do MŠ Vinary, Za Humny 1, OD 1. 9. 2020

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

CO NABÍZÍME

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1981. Najdete nás v místní části Vinary, v severní okrajové lokalitě města Přerova, v blízkosti lesa, s možností vycházek do polí, lesů, luk, v ekologicky čistém prostředí. MŠ je umístěna ve středu rozlehlé zahrady se vzrostlými stromy, jejíž součástí je školní hřiště se dvěma pískovišti a herními prvky a celoročně využívaný ovocný sad s bylinkovou zahrádkou.

 

Jsme malá dvoutřídní škola, spíše rodinného typu. Čtyřicetosm dětí rozdělených do dvou smíšených tříd, pojmenovaných podle lesních zvířátek, je v péči čtyř plně kvalifikovaných učitelek a asistenta pedagoga. Náš kolektiv doplňují dvě provozní pracovnice.

Naším cílem je zdravá, veselá mateřská škola, do které se děti těší a naučí se v ní základům všeho, co budou potřebovat pro život.

 • Podnětné prostředí třídy a prostorné herny, tělocvična s povrchem tatami pro pravidelná cvičení juda a pohybové aktivity, keramická dílna.
 • Celoroční využití školní zahrady (odpočinkové, sportovní a poznávací činnosti, zpracování výpěstků z ovocného sadu, bylinkového a zeleninového záhonu za účasti dětí přímo v MŠ, možnost podílet se na sezónních pracích na zahradě).
 • Blízkost lesa, spolupráce s lesními pedagogy (vzdělávací programy, vycházky do lesa).
 • Pravidelná divadelní představení v MŠ.
 • Angličtina a předplavecký výcvik pro předškoláky.
 • Svoz a odvoz dětí MHD s učitelkou.
 • Individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vstřícný přístup zaměstnanců MŠ, možnost každodenních konzultací s učitelkou.
 • Škola v přírodě.
 • Možnost podílet se na výchovně vzdělávacích činnostech (např. návštěvy statku s domácími zvířaty, projížďky na koních, ukázky zpracování mléka v MŠ s ochutnávkou, seznámení s mláďaty domácích zvířat a mazlíčky v MŠ).
 • Akce s rodiči a dětmi na školní zahradě.
 • Spolupráce se ZŠ, návaznost při vstupu do 1. třídy ZŠ, zachování stávajícího dětského kolektivu.

Plány

 

Den: Název akce: Třída:
1.9.2020 PO PRÁZDNINÁCH ZASE SPOLU Veverky a Zajíčci
3.9.2020 Logopedie (skupina dětí) Veverky a Zajíčci
8.9.2020 Zajíčci v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Zajíčci
Veverky a Zajíčci
9.9.2020 Veverky v pohybu
TŘÍDNÍ SCHŮZKY S RODIČI -
třída Veverek a Zajíčků společně v 16.00 hod.
Veverky
14.9.2020 Zajíčci v pohybu Zajíčci
15.9.2020 Tématický program: STAVITEL MĚSTA - 8:30 v MŠ  Předškoláci
16.9.2020 Divadlo Maringotka v MŠ „Míša Kulička“ v 9.00
Logopedie (skupina dětí)
Veverky a Zajíčci
Veverky
17.9.2020 Veverky v pohybu Veverky
22.9.2020 Zajíčci v pohybu Zajíčci
23.9.2020 Veverky v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Veverky
Veverky a Zajíčci
28.9.2020 Státní svátek – MŠ uzavřena Veverky a Zajíčci
29.9.2020 DNY S EVVÁKEM na ZŠ Hranická – hry a aktivity na téma

třídění odpadů, předpokládaný odjezd v 9.05 hod.

Akce se koná venku. Mladší děti zůstávají u Veverek.

Předškoláci
30.9.2020 Veverky v pohybu
Logopedie (skupina dětí)
Veverky
Veverky a Zajíčci

 


 

ROZDĚLENÍ TŘÍD

 • Veverky: děti nejmladší ve věku 2 – 3 roky, děti středního věku 4 – 5 let
 • Zajíčci: děti středního věku 4 – 5 let, děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky ve věku 5 – 7 let

PROVOZNÍ DOBA

 • Pracoviště MŠ: Za Humny 1, 751 24 Přerov, Přerov XI – Vinary
 • Provoz MŠ:  od 6:15 do 16:30 hodin
 • Počet tříd: 2; Veverky, Zajíčci
 • Svoz dětí do MŠ: 7:07 hodin ze zastávky Předmostí-Dům služeb, linka č. 102, 16:30 hodin odjezd učitelky s dětmi z Vinar do Předmostí
 • Zahájení provozu:  Děti se schází v jedné třídě podle harmonogramu směn učitelek,  po ranním svozu se rozchází v 7.30 hod. do obou tříd.
 • Ukončení provozu: 16:30 hodin ( pondělí až čtvrtek v 16:15 hod. odchází učitelka s dětmi na zastávku MHD, v pátek odpoledne si všichni rodiče vyzvednou děti v MŠ)

REŽIM DNE

KONTAKTY

ADRESA

Za Humny 203/1, Přerov XI - Vinary

751 24

KONTAKTY

+420 581 212 286

+420 724 103 421

ms.vinary@zsjakprerov.cz

JÍDELNA

+420 730 807 609