VŠECHNY ZPRÁVY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Formulář s potvrzením školy o uzavření školského/dětského zařízení

Zde si můžete stáhnout uvedený Formulář s potvrzením školy o uzavření školského/dětského zařízení (od data 19.3.2020) – elektronicky podepsaný. Tento si vytisknete, ručně vyplníte část B a předáte svému zaměstnavateli. Formulář „Ošetřovné“ je také možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00 hod.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Uzavření mateřských školek od 19.3.2020

Vážení rodiče,   dne 18. 3. 2020 bylo na jednání Krizového štábu města Přerova rozhodnuto o uzavření mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem z důvodu nebezpečí šíření koronavirové infekce, a to s výjimkou MŠ Dvořákova. MŠ Dvořákova bude plnit funkci záchytné MŠ pro děti z ostatních MŠ zřizovaných městem Přerovem.   Mateřské školy budou uzavřeny od 19. 3. 2020 do odvolání.   Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Žádost získáte v ZŠ Předmostí,  Hranická 14 ve středu a v pondělí 8.00 – 11.00 hod. Můžete si ji i stáhnou z webu ZŠ J. A. Komenského zsjakprerov.cz – odkaz “Mimořádné opatření.”

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Dočasné omezení provozu MŠ

Vážení rodiče, v návaznosti na zasedání krizového štábu města dne 16. 3. 2020 sdělujeme následující:   S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola. Z našich MŠ se přerušuje provoz MŠ Vinary a MŠ Čekyně.     Děti zaměstnaných rodičů mají možnost docházet…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace o platbě školného pro MŠ

Rodiče dětí  z MŠ, kteří ještě neuhradili školné za měsíc BŘEZEN, mají možnost bezhotovostní úhrady: číslo účtu – 9437831/0100 (KB) do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ – NUTNÉ! do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ : kód mateřské školy: 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí 02 pro MŠ Vinary 03 pro MŠ Čekyně datum narození dítěte ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016) (příklad…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace pro rodiče MŠ Vinary

Aktuální informace pro rodiče:  MŠ je v provozu.  Prosíme o spolupráci při plnění rozhodnutí nadřízených orgánů.  Na základě doporučení Magistrátu města Přerova nebudeme s platností od 16.3.2020 přijímat do kolektivu děti se   zjevnými respiračními obtížemi (rýma, kašel, teplota). Děkujeme za pochopení.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace pro rodiče MŠ Předmostí

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR a k mimořádným opatřením ČR ohledně koronaviru Vás žádáme o součinnost a ohleduplnost.   !!! POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE JAKÉKOLI ZNÁMKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (rýma, kašel a podobně nebo známky střevního či zažívacího problému), UČIŇTĚ OPATŘENÍ A NECHTE SVÉ DÍTĚ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU NA VYLÉČENÍ DOMA !!!   Pro zdravé děti, které nepřišly do kontaktu s rizikovými faktory, zůstává MŠ otevřena.  …

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

INFORMACE O ZRUŠENÍ VÝUKY NA STRÁNCE MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Klikněte na Mamuta vlevo nahoře nebo v těle příspěvku ( “Pokračovat ve čtení”) na link “ZDE”

POKRAČOVAT VE ČTENÍ