VŠECHNY ZPRÁVY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Poděkování

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost, pomoc a zájem o dění u nás ve Vinarech. Přejeme Vám krásné léto. Užijte si svých dětí a v září se těšíme na shladanou. Budoucím školákům a jejich rodičům přejeme dobrý start do nové etapy života. Kolektiv MŠ Vinary

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Rozloučení

ROZLOUČENÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ   pátek 28.6.2019     Program:   od 15.00 hry a sportování na školní zahradě (příchod účastníků není pevně stanoven, každý podle vlastních možností)   táborák, opékání z přinesených zásob   15.30 slavnostní pasování na školáky (2. třída)

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Sdělení pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí do MŠ Vinary k 1.9.2019 si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v MŠ do 4.7.2019 (denně do 15.30 hodin). Nutno odevzdat Evidenční list potvrzený od lékařky.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Zahradní slavnost MŠ Předmostí

Srdečně zveme všechny rodiče a děti na zahradní slavnost v pondělí 24. června v 15:00 hodin, konající se na zahradě MŠ Předmostí.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Informace o platbách školného a stravného na prázdniny

INFORMACE PRO RODIČE – ŠKOLNÉ   ŠKOLNÉ NA PRÁZDNINY (první týden v červenci a poslední týden v srpnu) – částka je 188,- kč – platí všechny děti – i ty, co o prázdninách do MŠ nebudou chodit – vybíráme společně se školkovným na červen 13. a 14. 6. – prosíme o přichystání přesné částky (188,- + 460,- celkem 648,- kč)   ŠKOLNÉ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ (platí pouze děti přihlášené k náhradnímu provozu…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Sportovci z mateřinky v Předmostí slaví úspěchy

V pátek 24. května 2019 proběhly na hřišti TJ Spartak v Přerově tradiční Atletické přebory mateřských škol. Nejstarší děti ze třídy Berušky a Kopretinka pilně trénovaly na disciplíny skok z místa, hod do dálky a běh na 20 metrů. Úsilí a vytrvalost se dětem vyplatila, šikulkové z naší školičky se umístili hned na třech stupních vítězů:   1. místo BĚH NA 20 METRŮ – Laurinka B. z Kopretinek 2. místo BĚH NA 20…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Mateřinky v pohybu

Podívejte se na video z akce Mateřinky v pohybu

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Novinky z MŠ Vinary

I ve Vinarech se snažíme od nového roku dětem vylepšit životní prostředí, a proto jsme s díky přivítali iniciativu paní ředitelky Věry Václavíčkové na pořízení čističky vzduchu, která nám pomáhá zlepšit kvalitu prostředí mateřské školy.     Radost dětem i dospělým udělal nový prvek v naší zahradě – sezení okolo ohniště v podobě pohádkového hada. Budeme ho hojně využívat nejen při hrách dětí, ale i k odpočinku a společným akcím…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ