VŠECHNY ZPRÁVY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL NA JEDNOM MÍSTĚ


 

Uzavření mateřských škol v době letních prázdnin

Vážení rodiče, přinášíme Vám upřesňující informace k prázdninovému provozu mateřských škol.   MŠ Pod Skalkou bude uzavřena od 6. 7. do 14. 8. 2020 MŠ Čekyně bude uzavřena od 6. 7. do 9. 8. 2020 a od 17. 8. do 23. 8. 2020 MŠ Vinary bude uzavřena od 6. 7. do 2. 8. 2020 a od 10. 8. do 23. 8. 2020 V souvislosti s nastalou situací a nutnými mimořádnými…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Oznámení výsledku zápisu do MŠ Vinary, Za Humny 1, OD 1. 9. 2020

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Úhrada školného MŠ Čekyně

Vážení rodiče, prosíme o úhradu školného za měsíce KVĚTEN A ČERVEN dohromady = 360,- Kč   Vysvětlení: 185,- květen – 175,- Kč přeplatek z března = 10,- Kč červen 350,- Kč 10 + 350 = 360,- Kč   Školné 360,- platí VŠICHNI, i děti, které v květnu nebo červnu nedochází do MŠ. Neplatí pouze předškoláci a děti s OŠD. Způsob placení – v hotovosti u třídní učitelky nebo nejlépe na…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Školné za květen a červen MŠ Předmostí

VYBÍRÁME ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN A ČERVEN, CELKEM 391,- kč   185,- květen – 144,- Kč přeplatek z března = 41,- Kč červen 350,- Kč 41 + 350 = 391,- Kč   Školné 391,- platí VŠICHNI, i děti, které v květnu nebo červnu nedochází do MŠ. Neplatí pouze předškoláci a děti s OŠD.     Způsob placení – v hotovosti u třídní učitelky nebo nejlépe na účet: číslo účtu – 9437831/0100…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Rozhodnutí o přijetí MŠ Čekyně

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Rozhodnutí o přijetí MŠ Předmostí

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Úhrada školného za květen a červen MŠ Vinary

ÚHRADA ŠKOLNÉHO Vážení rodiče, prosíme o bezhotovostní úhradu školného za měsíc KVĚTEN A ČERVEN dohromady 360,- Kč  do 27. 5. 2020. Vysvětlení: za měsíc březen je Vám vrácen přeplatek po uzavření MŠ 175,- Kč a za květen činí školné od 18. 5. 2020 185,- Kč. Rozdíl 10,- Kč = výsledné školné za květen, k tomu již nyní vybereme 350,- Kč za červen.   Pokyny k bezhotovostní úhradě: číslo účtu –…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Provoz Mateřské školy Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, Čekyně a Vinary do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola bude znovu otevřena 18. 5. 2020.     Souhlas s podmínkami MŠ si můžete stáhnout ZDE, Podmínky viz. níže Čestné prohlášení s můžete stáhnout ZDE     Upozornění Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.   Beru na vědomí, že Podmínky pobytu dítěte jsou zpracovány dle Metodiky vydané Ministerstvemš kolství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ