ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Mikuláš a jeho družina

Ve středu 7. 12. poctil naši školu návštěvou Mikuláš se svou družinou. Zavítali do tříd, kde spravedlivě rozdělili sladkosti, ale také pochválili hodné děti. Čertíci museli občas vystrčit rohy a pohrozit těm zlobivějším.
Poděkování patří jako tradičně deváťákům, kteří za pomoci třídních učitelů akci zorganizovali.