ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Mimořádná opatření MŠMT

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října do 25. října 2020 platí:

U 1. stupně výuka bez omezení s výjimkou hudební výchovy, kde platí zákaz zpěvu. Plavecká výuka 2. ročníků je dočasně pozastavena.

ŠD je v provozu bez omezení.

 

U 2. stupně probíhá střídavá výuka v tomto režimu
12. – 16. 10. prezenční výuky 7. a 9. ročníky dle rozvrhu, distanční výuka 6. a 8. ročníky dle pokynů učitelů přes Edupage, Microsoft Teams
19. – 23. 10. prezenční výuka 6. a 8. ročníky dle rozvrhu, distanční výuka 7. a 9. ročníky dle pokynů učitelů přes Edupage, Microsoft Teams

Od 12. 10. nepracují školní kroužky a SVČ.

V týdnu od 26. do 30. 10. probíhají podzimní prázdniny, které jsou dle pokynu prodlouženy, neprobíhá ani distanční výuka!