ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Nabídka a přihláška do prázdninové družiny

 

 

 

Přihlásit žáka do Prázdninové družiny v termínu od 24. 8. – 28. 8. 2020 můžete online v tomto dokumentu: ODKAZ ZDE

 

Po přihlášení žáka do družiny je možné obědy uhradit v hotovosti od 20. 8. – 21. 8. 2020 ve školní jídelně, resp. po telefonické domluvě převodem na účet

(tel. kontakt: 581 211 656).

 

První den při předání žáka do Prázdninové družiny je nutné:

  • odevzdat vyplněnou přihlášku do Prázdninové družiny
  • odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti
  • uhradit úplatu 35 Kč

 

Oba dokumenty je možné stáhnout na odkazu Ke stažení/Tiskopisy pro rodiče/Družina