ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Nabídka školních kroužků

Vážení rodiče a žáci,
seznamte se s nabídkou kroužků, do kterých se lze přihlásit.