ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Návštěva Filharmonie Bohuslava Martinů 12.10

12. 10. 2018 se uskuteční pro žáky 8. ročníků ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně výchovný koncert Milníky afroamerické hudby. Tento pořad si vzal za úkol přiblížit žákům vývoj jazzu a popu až po současnost a ukázat jim, že současná hudba může být velmi hodnotná, kvalitní a úspěšná. Repertoár koncertu je velmi pestrý, zahrnuje jak jazzrockovou hudbu a funky, tak latinu i pop. Koncert je moderován a doplněn videoprojekcí. Účinkuje třináctičlenná formace složená z profesionálních hudebníků.