Návštěva v Domově pro seniory

V pondělí 16.12.2019 navštívily děti ze ZŠ JAK Přerov – Předmostí Domov seniorů v Tyršově ulici.

Tak jako každé Vánoce si připravily pro seniory program, který byl složený z básniček , koled, hry na keyboard a na flétny.

Děti 1. a 2. stupně a kroužků Střediska volného času vykouzlily v tento předvánoční čas na tváři úsměv.