ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Obnovení provozu Střediska volného času při ZŠ JAK Přerov-Předmostí

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDISEK VOLNÉHO ČASU V

OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 

OBNOVENÍ PROVOZU STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU PŘI ZŠ JAK PŘEROV-PŘEDMOSTÍ OD 11. KVĚTNA 2020, A TO V SOULADU S USNENSENÍM VLÁDY č. 491 ZE DNE 30. DUBNA 2020

 

13.5. 2020 – kroužek VÝTVARNÉ ČINNOSTI ( 13.00 – 16.00)

18.5. – 22.5. 2020 VŠECHNY KROUŽKY SVČ (přesný časový harmonogram na stránkách školy do 15.5.2020)

 

 

RODIČE BUDOU KONTAKTOVÁNI A PROSÍME O ZPĚTNOU VAZBU OHLEDNĚ DOCHÁZKY DĚTÍ DO KROUŽKŮ.

 • Vstup do budovy SVČ je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům.
 • Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Účastníci jsou povinny dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do SVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).

 

ORGANIZACE KROUŽKŮ

 • Účastníci kroužku přicházejí plynule ve dvoumetrových odstupech do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, kde pod dohledem vedoucího kroužku vcházejí do budovy školy. Nesmí se shlukovat. Obličej je chráněn rouškou.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet účastníků ve skupině je 15.
 • V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v místnosti.
 • U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.
 • Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 • V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení. Tištěná podoba k dispozici ve vestibulu školy/pondělí, středa/ a odevzdat jej elektronicky na e- mail jitka.kreselova@zsjakprerov.cz nebo osobně ho přinesou děti na první schůzku.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si můžete stáhnout ZDE

 

 

Při podezření nákazy COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: viz. čestné prohlášení