STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Termíny zahájení činnosti kroužků SVČ

V příspěvku je tabulka kroužků a termínů zahájení.

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Platba kroužků Střediska volného času

PLATBA KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA 1. POLOLETÍ OD 1. 10. 2018 DO 19. 10. 2018 Platba v hotovosti u pí. Mgr. Jitky Kreselové   Pokladní hodiny Po: 7.15 – 8.00    dveře číslo C208   12.30 – 15.15 dveře č. D201   Út: 8.00 – 9.00   dveře č. C208        12.30 – 16.45  dveře č.D203   St: 7.45 –  8.30    dveře č.C208         12.30 – 15.45 dveře č.D203…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Nový kroužek SVČ – orientální tanečky

Středisko volného času otevírá nový kroužek pro žáky 1. – 5. tříd – Orientální tanečky

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

Příměstský tábor

Ve dnech 20. 8. – 24. 8. 2018 proběhl příměstský tábor „Kdo si hraje, nezlobí“, který pořádalo Středisko volného času při ZŠ J. A. Komenského.  Tábora se zúčastnilo 24 dětí, 12 děvčat a 12 chlapců. Děti během tábora plnily úkoly celotáborové hry „ Na námořníky“. Program byl bohatý, vycházky do okolí Přerova, návštěva koupaliště, celodenní výlet na sv. Hostýn. Zacvičily si aerobic pod vedením trenérky Míši Olivové. Vyráběly mořská zvířata,…

POKRAČOVAT VE ČTENÍ

KROUŽKY

V naší škole mohou děti navštěvovat dva typy kroužků:
 
– školní kroužky, které jsou zdarma (hrazeny z preventivního programu města Přerova)
 
– kroužky Střediska volného času při ZŠ JAK a MŠ Přerov – Předmostí, které jsou za úplatu

NAbídka  zájmových kroužků

Nabídku kroužků ve fromátu .docx může stáhnout v Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ.

 

 

Výňatek ze směrnice o výši POPLATKŮ

o výši příspěvků a poplatků za poskytované výchovně vzdělávací činnosti, která je zpracována v souladu s § 11 Vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a je uložena k nahlédnutí v kanceláři školy.

Poskytované slevy

Podle §11 odst. 3 vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, může být úplata snížena nebo prominuta pokud níže uvedené skutečnosti prokáže zákonný zástupce ředitelce školy:

a) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální

příplatek, který podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění,

pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

b) Dítěti, žákovi, studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské

péči podle zvláštního právního předpisu zákona č.117/1995Sb. v platném znění a tento příspěvek

nebo jeho část je vyplácena. Míra snížení úplaty je na posouzení ŘŠ, maximálně však do 50%.

c) Účastníkům, kteří se účastní dvou a více zájmových kroužků v daném školním roce.

50% / kroužek

d) Zdravotně znevýhodněným účastníkům.

50% / kroužek
Podmínky pro poskytování slev se nesčítají.

Celé znění směrnice naleznete na webových stránkách školy – Středisko volného času.

 

Pokladní hodiny

Pondělí 14.00 – 16.00
Úterý 13.30 – 15.30
Středa 13.30 – 15.30
Čtvrtek 13.30 – 16.00
Pátek 13.30 – 14.30

dveře číslo D203 – HUDEBNA č. 2, 1. patro vchod ze dvora (budova s tělocvičnou)

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

V Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ můžete stáhnout:

  • Přihláška + odchodový lístek 2019-2020 SVČ
  • Nabídka kroužků 2019-2020
  • Směrnice SVČ úplata 2019-2020
  • Vnitřní řád SVČ
  • Přihláška dítěte na příměstský tábor SVČ
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
Copyright © 2021 ZŠ a MŠ JAK Přerov - Předmostí, Hranická 14