ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Omezení provozu MŠ Pod Skalkou

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude do pátku 6. 11. 2020 omezen provoz ve třídách Kopretina a Ježci – třídy budou uzavřeny. Jedná se o třídy, ve kterých jsou nyní paní učitelky v karanténě.

V provozu zůstávají třídy pouze pro děti ze Včeliček a Berušek bez omezení.

I nadále platí, sledujte zdravotní stav Vašich dětí a v případě obtíží kontaktujte lékaře.