ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Organizace provozu školy od 11. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda prodloužila platnost krizových opatření do 22. ledna 2021. Organizace chodu školy se tedy nemění, zůstává v platnosti režim z minulého týdne. Sledujte prosím pokyny třídních učitelů.