ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Organizace prvního školního týdne (2.-6. září)

2. září

8.00 hod. Zahájení nového školního roku ve třídách
8.30 hod. Slavnostní přivítání prvňáčků ve dvoře školy, odchod do tříd
9.00 hod. Ukončení třídnických hodin 1. i 2. stupně

S sebou: Psací potřeby, papír, přezůvky dnes nejsou nutné

Provoz školní jídelny:

Školní jídelna bude otevřena od 10. 30 do 13.00 hod.

 

Provoz školní družiny 2. září:

Ráno od 6.00 hod. do 7.50 hod.
Po slavnostním zahájení od 9.00 hod. do 16.00 hod.

 

Školní družina funguje pro přihlášené žáky. Pro zajištění bezpečí je nutné, aby děti, které
budou 2. září ve školní družině, přinesly do školy lísteček, na kterém bude napsán čas a
způsob odchodu z družiny. Ten předají své třídní učitelce při příchodu do školy.

3. září

1. ročník Ukončí vyučování v 9.40 hodin
1. stupeň Ukončí vyučování: 2. ročník – 11. 30, 3. ročník 11. 40, 4. ročník 11. 50,5. ročník 12.00

 

(třídnické hodiny – učebnice, školní řád, poučení o bezpečnosti)

2. stupeň Ukončí vyučování po 5. vyučovací hodině (třídní učitelé budou ve svých třídách

 

– třídnické hodiny – učebnice, školní řád, poučení o bezpečnosti)
S sebou: Přezůvky, taška na učebnice, psací potřeby, poznámkový blok, svačina
Provoz školní jídelny:

Školní jídelna bude otevřena od 10.30 do 13.30 hod.

 

Provoz školní družiny:

V plném rozsahu (6.00 – 7.50 a 11.40 – 16.30)

 

 

4. září

1. ročník Ukončí vyučování v 10.45 hodin
1. stupeň Ukončí vyučování: 2. ročník – 11. 30, 3. ročník 11. 40, 4. ročník 11. 50, 5. ročník 12.00
(třídnické hodiny – učebnice, školní řád, poučení o bezpečnosti)

 

2. stupeň Ukončí vyučování po 5. vyučovací hodině (třídní učitelé budou ve svých třídách
– třídnické hodiny – učebnice, školní řád, poučení o bezpečnosti, rozvrhy,
organizační záležitosti)

 

Provoz školní jídelny:

Školní jídelna bude otevřena od 11.00 – 13.30

 

Provoz školní družiny:

Ráno od 6.00 hod. do 7. 50 hod.
Pro 2. – 5. ročník do 16.30 hod.

 

 

5. a 6. září

Výuka podle rozvrhu
Bez odpoledního vyučování.

 

Pro žáky šestých tříd je připraven seznamovací pobyt ve škole s přespáním (5.-6.9.).
Bližší informace podají třídní učitelé na začátku školního roku.
O případných změnách budete včas informováni prostřednictvím třídních učitelů a webu.