ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Organizace výuky od 4.1-10.1.2021

ORGANIZACE VÝUKY OD 4. 1. – 10. 1. 2021 

 

Vážení rodiče,  

dle pokynů MŠMT ve stupni PES 5, probíhá výuka žáků a provoz školní družiny takto: 

 

Provoz 1. stupeň: 

 

1.-  2.  ročník prezenční výuka. Rozvrh stanovený k 1. 9. 2020 (ne plavecký).  

3.-  5.  ročník distanční výuka. Rozvrh (z předchozí distanční výuky) připomenou ve zprávě přes Edupage třídní učitelé.   

Provoz 2. stupeň: 

 

6. –  9. ročník distanční výuka. Rozvrh (z předchozí distanční výuky) připomenou ve  zprávě přes Edupage třídní učitelé.  

 

Provoz školní družiny: 

 

Ranní provoz z provozních důvodů určen pouze pro žáky 1.A, 1.B, 1.L, 2.L a to v době od 6,30 – 7,40h. 

Odpolední provoz bude probíhat do 15,30hodin. Školní družina je zajištěna pro žáky prvních a druhých tříd. Rozdělení žáků do jednotlivých oddělení bude vyvěšen na vchodových dveřích. 

 

Stravování žáků po domluvě se školní jídelnou na: (tel. 581 701 554) nebo na internetu (www.strava.cz). 

Provoz SVČ, školních kroužků, klubů a doučování dočasně zrušen.