ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Organizace začátku školního roku

Přejeme všem úspěšné zahájení školního roku 2020/21!

 

Organizace výuky od 1. do 4. září 2020

 

1.září

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
Zahájení provozu ŠD
2. – 9. ročníky od 7. 55 do 9 hodin
1. ročníky od 8. 30 ve dvoře školy /nebo dle počasí/

 

RODIČE, PROSÍME VEZMĚTE SI S SEBOU ROUŠKY!

Pozn.: Výdej obědů od 11. 40 do 13 hodin

 

 

2. září

Třídnické hodiny, rozdávání učebnic, seznámení se ŠŘ, socializační aktivity
1. roč. – vyučování do 9. 35h, oběd od 10.
20 h do 10. 50h
2. roč. – vyučování do 11.40h
3. roč. – vyučování do 11.45h
4. roč. – vyučování do 11.50h
5. roč. – vyučování do 11.55h
6. roč. – vyučování do 12. 10h
7. A, B – vyučování do 12. 15h
7. C, D – vyučování do 12.20h
8. A, B – vyučování do 12. 25h
9. A, B – vyučování do 12. 30h

Pozn.: Výdej obědů po skončení vyučování

 

3. září

Adaptační den žáků 6. ročníku – pobyt na školním kopci /do 12. 25/

1. roč. – vyučování do 10. 40h, oběd od 10. 20 h do 10. 50h

2. roč.- 9. roč.- 1. a 2. vyučovací hod. třídnické hodiny, od 3. vyuč. hod. dle rozvrhu bezodpoledního vyučování

 

4. září
Výuka všech žáků podle rozvrhu