ZŠ a MŠ JAK Přerov – Předmostí,Hranická 14

Odhlašování obědů: +420 581 211 656

Kancelář: +420 581 211 739

info@zsjakprerov.cz

ZŠ JAK Přerov-Předmostí

Otevření zájmových kroužků 2019/2020

Vstup do areálu školního dvora směrem k tělocvičně, vstup bokem